H70825 Manažerská ekonomie

Hudební fakulta
zima 2024
Rozsah
0/0/0. 2 kr. 2 z 2. Ukončení: zk.
Vyučující
Mgr. Zuzana Ježková (přednášející)
Garance
Katedra hudební produkce – Děkanát – Hudební fakulta – Janáčkova akademie múzických umění
Dodavatelské pracoviště: Katedra hudební produkce – Děkanát – Hudební fakulta – Janáčkova akademie múzických umění
Předpoklady
Absolvovaný předmět Ekonomie
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Seznámit studenty se základy efektivního fungování organizací - počínaje efektivitou samotného manažera, přes stanovování cílů až po tvorbu podnikatelského plánu
Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětu:
- znát principy osobní efektivnosti manažera,
- bude schopen vytvořit business model canvas,
- bude schopen vytvořit jednoduchý podnikatelský plán,
- bude schopen určit dobu návratnosti projektu, bod obratu a vnitřní návratnost,
- bude rozumět řízení kvality,
- bude znát základy design thinking,
- znát metodu balanced score card.
Osnova
 • 1. Úvod do předmětu, základní pojmy,
 • 2. Osobní efektivita manažera
 • 3. Podnikatelský plán 1
 • 4. Podnikatelský plán 2
 • 5. Podnikatelský plán 3
 • 6. Time management
 • 7. Finační plán
 • 8. Finanční plán 2
 • 9. Řízení kvality
 • 10. Podnikatelský plán 4
 • 11. Management kvality
 • 12. Moderní trendy v managementu – Lean 6 Sigma, TOC, udržitelný rozvoj, balanced score card
Metody hodnocení
zkouška
Předmět je zařazen také v obdobích léto 2014, léto 2015, léto 2016, léto 2017, léto 2018, zima 2018, zima 2019, zima 2020, zima 2021, zima 2022, zima 2023.