H70825 Managerial economics

Faculty of Music
Winter 2021
Extent and Intensity
0/0. 2 credit(s). Type of Completion: zk (examination).
Teacher(s)
PhDr. Vladimír Hřebíček (lecturer)
Guaranteed by
Music Production Department – Dean’s Office – Faculty of Music – Janáček Academy of Performing Arts
Supplier department: Music Production Department – Dean’s Office – Faculty of Music – Janáček Academy of Performing Arts
Timetable
Mon 16:00–17:35 006
Prerequisites (in Czech)
Absolvovaný předmět Ekonomie
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
Course objectives (in Czech)
Seznámit studenty se základy efektivního fungování organizací - počínaje efektivitou samotného manažera, přes stanovování cílů a účelu fungování základních organizačních úseků organizací.
Learning outcomes (in Czech)
Student bude po absolvování předmětu: - schopen rozlišovat mezi základními typy organizací a bude znát jejich charakteristiky, - znát principy osobní efektivnosti manažera, - znát funkce základních úseků organizací, jako jsou marketing, výroba, logistika, personální management, finanční management, management kvality, management rizik, ad., - bude schopen vytvořit jednoduchý podnikatelský plán, - znát 10 manažerských nástrojů.
Syllabus (in Czech)
 • 1. Úvod do předmětu, základní pojmy,
 • 2. Osobní efektivita manažera
 • 3. Podnikatelský plán
 • 4. Vytváření systému v organizaci
 • 5. Trhy zboží a služeb, úvod do marketingu
 • 6. Základy personálního managementu
 • 7. Výroba a logistika
 • 8. Prodej
 • 9. Finance
 • 10. Informační systém v organizaci
 • 11. Management kvality a krizový management
 • 12. Moderní trendy v managementu – Lean 6 Sigma, TOC, udržitelný rozvoj…
Assessment methods (in Czech)
zkouška
Language of instruction
Czech
Further comments (probably available only in Czech)
Credit evaluation note: 2 z 2.
The course is also listed under the following terms Summer 2014, Summer 2015, Summer 2016, Summer 2017, Summer 2018, Winter 2018, Winter 2019, Winter 2020, Winter 2022, Winter 2023, Winter 2024.
 • Enrolment Statistics (Winter 2021, recent)
 • Permalink: https://is.jamu.cz/course/hf/winter2021/H70825