H60043z Dějiny vokální hudby I

Hudební fakulta
zima 2020
Rozsah
2/1. 2 kr. 2 z 5. Ukončení: z.
Vyučující
MgA. Katarína Duchoňová, Ph.D. (přednášející)
Garance
Katedra hudebních a humanitních věd - Děkanát - Hudební fakulta - Janáčkova akademie múzických umění v Brně
Dodavatelské pracoviště: Katedra hudebních a humanitních věd - Děkanát - Hudební fakulta - Janáčkova akademie múzických umění v Brně
Rozvrh
Po 9:20–11:45 208
Předpoklady
úspěšně vykonaná přijímací zkouška na vysokou školu.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Jiné omezení: Pro úspěšný zápis předmětu si zaregistrujte též odpovídající předmět v letním semestru (podle předpokladu "EVER")
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
seznámení s nejstaršími památkami vokální hudby v kontextu celé evropské hudební kultury. Vokální hudba v německy mluvících zemích od počátku po dvacáté století.

Osnova
 • přednáška věnovaná problematice vokální hudby starých epoch v evropském kontextu a vokální hudbě v německy mluvících zemích od nejstarších dob po současnost

  Doklady o vokálních projevech v antice, formy gregoriánského chorálu a počátky vícehlasu, druhy a žánry hudby gotiky, renesance a manýrismu (mše, moteto, píseň, madrigal, chanson a další). Druhy a žánry hudby baroka a klasicismu - hudba světská (vznik opery, opera benátská, římská, neapolská, druhy zábavné hudby) a duchovní (mše, kantáta, oratorium, pašije, moteto). Hlavní představitelé těchto epoch. Vývoj a peripetie vokální hudby jako integrální součásti romantismu a jeho estetiky v německých zemích; německý singspiel; zrod a vývoj německé romantické písně a sledování jejího vlivu na vývoj písně v evropské hudbě 19. století; zrod a vývoj německé romantické opery; hudební drama - Richard Wagner a jeho vliv na evropskou hudební tvorbu. Pozdní romantismus: Richard Strauss, Gustav Mahler. Píseň s orchestrem, symfonie s vokální složkou. Opera a vokální druhy 20. století.
  Přednáška je doprovázena hudebními ukázkami.
Literatura
 • Lexikony - New Grove Dictionnary, Die Musik in Geschichte und Gegenwart, Riemann Musiklexikon. info
 • ABRAHAM, Gerald. Stručné dejiny hudby. Bratislava : Hudobné centrum , 2003. info
 • BÁRTOVÁ, Jindřiška. Vokální hudba 20. století. Brno : JAMU , 2002. info
 • CELLETTI, Rodolfo. Historie belcanta. Praha : Paseka , 2000. info
 • CHAILLEY, Jacques. 40 000 let hudby. Praha : Státní hudební vydavatelství , 1965. info
 • LÉBL, Vladimír a kol.: Hudba v českých dějinách. Praha : Supraphon , 1989. info
 • KOUBA, Jan. ABC hudebních slohů : od raného středověku k W. A. Mozartovi. Praha : Supraphon, 1988. info
 • NAVRÁTIL, Miloslav. Dějiny hudby : přehled evropských dějin hudby. Ostrava : Scholaforum, 1996. info
 • PEČMAN, Rudolf. Sloh a hudba 1600-1900 : problémy, otázky, odpovědi. Brno : Masarykova univerzita , 1996. info
 • TROJAN, Jan. Dějiny opery. Praha : Paseka , 2001. info
 • Stručné dějiny opery z hudebně dramaturgického hlediska. Praha : SPN , 1990. info
 • LINHARTOVÁ, Vlasta. Kapitoly z dějin umělé písně. Brno : JAMU , 1991. info
Výukové metody
přednáška s audio a videoukázkami
Metody hodnocení
zimní semestr zápočet, letní semestr zkouška
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2013, zima 2014, zima 2015, zima 2016, zima 2017, zima 2018, zima 2019.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.jamu.cz/predmet/hf/zima2020/H60043z