H60209l Kulturní projekt - umělecké zastupování

Hudební fakulta
léto 2024
Rozsah
0/1/4. 3 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Eva Dittrichová (cvičící)
MgA. Barbora Mikolášiková (cvičící)
Garance
doc. Ing. MgA. Lucie Pešl Šilerová, Ph.D.
Katedra hudební produkce - Děkanát - Hudební fakulta - Janáčkova akademie múzických umění
Dodavatelské pracoviště: Katedra hudební produkce - Děkanát - Hudební fakulta - Janáčkova akademie múzických umění
Předpoklady
EVER ( H60209z Kulturní projekt - produkce festivalu )
Uzavřený zimní semestr 1. ročníku.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Jiné omezení: Pro úspěšný zápis předmětu si zaregistrujte též odpovídající předmět v zimním semestru (podle předpokladu "EVER")
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Hlavním cílem předmětu je realizovat praktické výstupy v rámci modelového prostředí a principů uměleckého zastupování formou spolupráce s vybraným interpretem / souborem HF JAMU. Výstupem spolupráce je příprava strategie, materiálů a uměleckého portfolia.

Mezi cíle dále patří:

• Osvojit si vybrané dovednosti uměleckého zastupování
• prakticky experimentovat a kreativní návrhy prakticky realizovat v podobě originálních výstupů
• rozšiřovat si dovednosti v oblasti komunikace v tvůrčím týmu interpret / manažer
• posílení vzájemného respektu spolupracujících studentů

Svůj vlastní zvolený postup přípravy studenti průběžně konzultují s pedagogem, během semestru vytvoří a realizují vlastní skupinový projekt (umělecké portfolio, případně další materiály či podklady). V závěru semestru studenti představí výsledky svých projektů a aktivit na společném kolokviu (děkanské zkoušce).
Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětu schopen:

• definovat základní předpoklady a limity projektu,
• formou vhodných nástrojů vytvořit umělecké portfolio a další materiály,
• identifikovat a analyzovat tvůrčí ambice své i partnerů tvůrčího týmu,
• prezentovat a diskutovat své návrhy k řešení modelového projektu se členy svého týmu i pedagogem předmětu.
Osnova
  • 1. úvodní schůze
  • 2. vznik strategie, harmonogramu a milníků projektu
  • 3. příprava a realizace uměleckého portfolia (umělecký životopis, fotografie, video spot, demonahrávka, apod.)
  • 4. konzultace průběžných výsledků
  • 5. prezentace všech výsledků v rámci závěrečného kolokvia a odevzdání průběžné projektové dokumentace
Literatura
    doporučená literatura
  • SCHNEIDEWIND, Petra a Martin TRÖNDLE. Selbstmanagement im Musikbetrieb: Handbuch fur Musikschaffende. Bielefeld: Transcript, c2003. ISBN 3899421337
  • FITTERMAN RADBILL, Catherine. Introduction to the music industry: an entrepreneurial approach. Second edition. Abingdon, Oxon: Routledge, 2017. ISBN 9781138924819
Výukové metody
Týmová setkání, porady, vlastní tvůrčí práce a realizace výstupů, prezentace výsledků projektu.
Metody hodnocení
Zápočet na základě obhájení průběžné zprávy / prezentace projektu a reálného splnění zadaných požadavků.
Navazující předměty
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Poznámka k četnosti výuky: Pravidelné termíny, dle potřeb a průběhu projektu.
Předmět je zařazen také v obdobích léto 2014, léto 2015, léto 2016, léto 2017, léto 2018, léto 2019, léto 2020, léto 2021, léto 2022, léto 2023.