H60209l Kulturní projekt

Hudební fakulta
léto 2016
Rozsah
0/1/1. 2 kr. 2 z 4. Ukončení: z.
Vyučující
doc. Ing. MgA. Lucie Pešl Šilerová, Ph.D. (cvičící)
MgA. Tomáš Cafourek (pomocník)
doc. Mgr. Petr Francán (pomocník)
Ing. Marek Kokeš (pomocník)
Garance
Katedra hudební produkce - Děkanát - Hudební fakulta - Janáčkova akademie múzických umění v Brně
Dodavatelské pracoviště: Katedra hudební produkce - Děkanát - Hudební fakulta - Janáčkova akademie múzických umění v Brně
Rozvrh
St 15:30–16:15 006
Předpoklady
EVER ( H60209z Kulturní projekt )
Uzavřený zimní semestru 1. ročníku.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Jiné omezení: Pro úspěšný zápis předmětu si zaregistrujte též odpovídající předmět v zimním semestru (podle předpokladu "EVER")
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Předmětem kulturního projektu v letním semestru prvního ročníku je vytvoření reprezentativního uměleckého portfolia. Jedná se o praktickou realizaci artist managementu - zastupování umělců.
Osnova
  • Projekt je rozdělen do dvou fází - v iniciální fázi vzniká týmová spolupráce manažer - umělec (interpret), dochází k zadání individuálních výstupů a harmonogramu. Vše probíhá pod odborným dohledem jak pedagoga předmětu, tak externích odborníků, kteří do projektu vstupují a pomáhají tak studentům zajistit některé z výstupů.
Výukové metody
Cvičení, týmová setkání, porady.
Metody hodnocení
Zápočet na základě obhájení závěrečné zprávy a reálného splnění zadaných požadavků.
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích léto 2014, léto 2015, léto 2017, léto 2018, léto 2019, léto 2020, léto 2021.