H60109HOl Hra na nástroj III - abs. projekt

Hudební fakulta
léto 2020
Rozsah
0/2. 14 kr. 14 z 28. Ukončení: z.
Vyučující
doc. Jurij Likin (přednášející)
Jan Hoďánek (přednášející)
doc. MgA. Pavel Tylšar (přednášející)
Garance
Katedra dechových nástrojů – Děkanát – Hudební fakulta – Janáčkova akademie múzických umění
Dodavatelské pracoviště: Katedra dechových nástrojů – Děkanát – Hudební fakulta – Janáčkova akademie múzických umění
Rozvrh
Út 15:10–16:45 215, St 10:10–10:55 212
Předpoklady
Absolvování předmětu Hra na nástroj II ve druhém ročníku bakalářského studia na HF JAMU, případně na jiné umělecké vysoké škole.
LS: Uzavření předmětu v zimním semestru klasifikačním ohodnocením A,B,C,D, nebo E
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Jiné omezení: Pro úspěšný zápis předmětu si zaregistrujte též odpovídající předmět v zimním semestru (podle předpokladu "EVER")
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Student intenzivně rozvíjí své technické a hudební dovednosti. Na konkrétních náročných skladbách je student veden ke stylové interpretaci sólového repertoáru. Repertoár je zaměřen na přípravu absolventského projektu a současně je směřován na přípravu pro výběrová řízení nebo interpretační soutěže.
Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětu schopen věnovat se samostatné odborné činnosti a vykonávat povolání ve vysoce konkurenčním prostředí. Osvojení náročných a praktických dovedností uplatní zejména v povolání pedagoga ZUŠ a hráče symfonických nebo operních orchestrů.
Osnova
 • Rozvoj uměleckých a technických schopností, prohlubování samostatnosti interpretačního úsudku. Příprava absolventského recitálu.
 • Učební osnova obsahuje repertoár z různého slohového období a může obsahovat následující skladby:
 • A:
  Skladby pro sólový hoboj:
  Telemann, G. Ph.: 12 Fantazií pro sólový hoboj
  Bach, J. S.: Partita g moll pro sólový hoboj, BWV 1013
  Bach, C. Ph. E.: Sonáta g moll pro sólový hoboj
  Dorati, A.: Pět kusů pro sólový hoboj ( Boosey& Hawkes)
  Silvestrini, G.: Six Etudes pour Hautbois, Editions du Hautbois, Paris
 • Skladby pro sólový hoboj s doprovodem cembala (basso continuo):
  Bach, J. S.: Sonáta g moll BWV 1020
  Telemann, G. Ph.: Sonáta g moll z “Tafelmusik” twV 41:g6
  Händel, G. Ph.: Sonáta g moll, c moll
  Vivaldi, A.: Sonáta c moll (Schott), Sonáta g moll RV 28, Sonáta g moll Il Pastor Fido
  Bach, C. Ph.: Sonáta g moll
  Marais, M.: Les Folies d’Espagne (Barenreiter)
  Couperin, F.: Královské koncerty (Concerts Royaux) č. 1, 6, 11 (Fuzeau, Musica Rara)
 • Skladby pro sólový hoboj a smyčce:
  Marcello, A.: Koncert d moll (Musica Rara)
  Vivaldi, A.: Koncert C dur RV 447
  Vivaldi, A.: Koncert d moll RV 454
  Telemann, G. Ph.: Koncert F dur
  Albinoni, T.: Koncert d moll
  Bach, J. S.: Koncert d moll BWV1059
  Bach, J. S.: Koncert A dur pro hoboj d´amour BWV1055
 • B:
  Mozart, W. A.: Koncert pro hoboj a orchestr C dur, K.314(285d), (Edition Henle)
  Hummel, J. N.: Introdukce, téma a variace
  Kramář, F. V.: Koncert pro hoboj F dur, Op. 37, Koncert pro hoboj F dur, Op. 52
  Lebrun, A.: Koncert d moll č. 1 (Schott)
  Crussel, B. H.: Divertimento, Op. 9
  Mozart, W. A.: Kvartet F dur K370 (1781), (Barenreiter)
  Fiala, J.: Kvartet
 • C:
  Schumann, R.: Tři romance pro hoboj a klavír, op. 94
  Schumann, R.: Adagio a Allegro
  Saint-Saens, C.: Sonáta
  Sancan, P.: Sonatina
  Hindemith, P.: Sonáta
  Bozza, E.: Conte Pastorale
  Bozza, E.: Pastorální Fantazie
  Foret, F.: Patres et Rythmes Champetres
  Kalliwoda, J. W.: Morceau de salon
  Kalliwoda, J. W.: Concertino
  Bellini, V.: Koncert
  Absil, J.: Burlesque
  Milhaud, D.: Sonatina
  Dutilleux, H.: Sonáta
  Poulenc, F.: Sonáta (Chester Music)
  Francaix, J.: L ´Horologe de Flore (Květinové hodiny)
  Britten, B.: Temporal variations ( Boosey&Hawkes)
  Vaughan Williams, R.: Koncert
  Dranishnikova, M.: Poem
  Skalkottas, N.: Concertino (Margun Music Inc)
  Mihalovici, M.: Sonatina Op. 13 (1928)
  Britten, B.: Šest metamorfóz pro sólový hoboj
  Pelikán, J.: Sonatina pro hoboj a klavír (Barenreiter Praha)
  Bodorová, S.: Magikon
  Slavický, K.: Suita
Literatura
 • Neumann, F.: Ornamentation in Baroque and Post-Baroque Music. Princeton 1983
 • Bartolozzi, B.: New souds for woodwind. Oxford Univ. Press, 1982, London
 • Play with a Pro, Hudební výuková videa, www.playwithapro.com
 • Schaeferdieck, M.: Foundations of Oboe Playing, Wargau: Accolade Musikverlag, 2009, ISBN 3-9805707-2-X. ISMN M-50135-550-1
 • Burgess BURGESS, Geoffrey a Haynes, Burce. 2004. The Oboe. New Haven a London: Yale University Press, 2004. ISBN 0-300-10053
Výukové metody
Výuka probíhá formou individuálních lekcí a konzultací (2 individuální lekce týdně), přednášek, seminářů, cvičení, projektů, praxí, pracovních a studijních stáží, dílen.
Metody hodnocení
zápočet, SZZ
Navazující předměty
Informace učitele
Podmínky pro výběr program bakalářského koncertu: a) koncert lze rozdělit na dvě koncertní vystoupení ve dvou termínech, každý v trvání 30 min., b) minimálně jedna skladba za doprovodu cembala (související předmět Studium repertoáru s cembalem). Při tom podíl skladeb za doprovodu cembala a skladeb za doprovodu klavíru má být 1:1., d) komorní skladba s účastí hoboje v maximální délce 25% celkového programu (časový poměr: 25% komorní skladba, 75% skladby sólové s doprovodem nebo bez doprovodu). Za komorní skladbu se považuje skladba s rovnocennými party nástrojů, například, duo, trio, dechový kvintet, klavírní kvintet. Skladba pro sólový hoboj za doprovodu dalších nástrojů se považuje za sólovou skladbu, například W. A. Mozart Hobojový kvartet, B. Britten Fantazie – kvartet pro sólový hoboj, housle, violu a violoncello.
Předmět je zařazen také v obdobích léto 2014, léto 2015, léto 2016, léto 2017, léto 2018, léto 2019, léto 2021, léto 2022, léto 2023, léto 2024, léto 2025.