H60109HOl Hra na nástroj III - abs. projekt

Hudební fakulta
léto 2017
Rozsah
0/2. 14 kr. 14 z 28. Ukončení: z.
Vyučující
doc. Jurij Likin (přednášející)
Jan Hoďánek (přednášející)
doc. MgA. Pavel Tylšar (přednášející)
Garance
Katedra dechových nástrojů – Děkanát – Hudební fakulta – Janáčkova akademie múzických umění
Dodavatelské pracoviště: Katedra dechových nástrojů – Děkanát – Hudební fakulta – Janáčkova akademie múzických umění
Předpoklady
EVER ( H60109HOz Hra na nástroj III - abs. projekt )
Absolvování předmětu Hra na nástroj II ve druhém ročníku bakalářského studia na HF JAMU, případně na jiné umělecké vysoké škole.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Jiné omezení: Pro úspěšný zápis předmětu si zaregistrujte též odpovídající předmět v zimním semestru (podle předpokladu "EVER")
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Závěrečná příprava na bakalářský koncert. Studium dalšího repertoáru pro přípravu na přijímací zkoušku do navazujícího magisterského studia, či konkurzy do orchestrů a hudebních institucí.
Osnova
 • Závěrečná příprava na bakalářský koncert. Práce na skladbě se skládá z několika fází: a). Preparace - příprava na nácvik skladby. b). Inkubace – dohledávání a sběr myšlenek a nápadů, jakési očekávání uměleckého nápadu – inspirace. c). Iluminace – nalezení řešení, které povede k rychlému nastudování skladby. d). Elaborace - cvičení, technická příprava skladby, praktická každodenní práce na skladbě. e). Verifikace – ověření a hodnocení výkonu. Ověření dostatečné přípravy skladby pomocí nahrávky (samostatná analýza), konzultace s pedagogem při hodinách, rozbor vystoupení na koncertech a seminářích. f). Koncertní provedení skladby. - Pokračování (individuálně) v technickém zdokonalování výběrem etud a cvičení vyšší obtížnosti (důraz na zdokonalení tónové a prstové techniky). - Doporučená každodenní intonační a technická cvičení: A. M. R. Barret, H. Brod, A. Giampieri, L. Bleuzet, Ph. Bernold, G. Passin, M. Schaefendriek. Interpretace stupnic a akordů v různých variačních obměnách - legato, staccato, intervaly a jejich kombinace (systém stupnicových cvičení, doc. Jurij Likin, JAMU v Brně). - Doporučené etudy : P. Rodé 24 Caprices en forme d´etudes, N. Nazarow Etudy, E. Bozza Etudy, G. Silvestrini 6 Etud.
Literatura
 • Goosens, L. - Roxburgh, E. : Oboe. Macdonald and Janes, London 1977. info
 • Quantz, J.J. : Interpretace - Pokus jak hrát na příčnou flétnu. Supraphon, Praha 1980. info
 • Burgess BURGESS, Geoffrey a Haynes, Burce. 2004. The Oboe. New Haven a London: Yale University Press, 2004. ISBN 0-300-10053
 • Batte, Philip: The Oboe. Ernst Benn Limited, 1956, London
 • Likin, Jurij: reflexe Estetika hobojového tónu, Brno 2013
 • Fleurot, Francois: Le Hautbois. Ed. Pikard, 1984, Paris
 • Prokopová, Radka. Praktické užití poloautomatického systému u hoboje, diplomová práce, Brno 2012
 • Bechler, Leo: Die Oboe. C. Mezeburger, 1914, Leipzig
 • Marx, Josef: The Tone of the Baroque Oboe. 1951
 • Bigotti, Giovanni: Storia dell´Oboe. Zanibon, 1974, Padova
 • Bartolozzi, B.: New souds for woodwind. Oxford Univ. Press, 1982, London
 • Schuring, Martin: Oboe: Art and Method
 • Rothwell, Evelyn: Guide to Oboe, Reed Making, Oboe Technique
 • Náhradní obsah: Haynes, Burce: Music for Oboe 1650-1800. Bibliographie. Rorrest Music, 1994, Berkeley
 • Joppig, Günther: The Oboe and Bassoon. Halwag, 1981, Bern
 • Sprenkle, Robert: The Art of Oboe Playing
Výukové metody
individuelní lekce, vystupování na veřejných koncertech a seminářích
Metody hodnocení
Posudky vedoucího a oponenta, obhajoba absolventského projektu před komisi.
Navazující předměty
Předmět je zařazen také v obdobích léto 2014, léto 2015, léto 2016, léto 2018, léto 2019, léto 2020, léto 2021, léto 2022, léto 2023, léto 2024, léto 2025.