H81006l Cvičný sbor I

Hudební fakulta
léto 2016
Rozsah
0/0. 2 kr. Ukončení: z.
Garance
Katedra kompozice, dirigování a operní režie - Děkanát - Hudební fakulta - Janáčkova akademie múzických umění v Brně
Dodavatelské pracoviště: Katedra kompozice, dirigování a operní režie - Děkanát - Hudební fakulta - Janáčkova akademie múzických umění v Brně
Předpoklady
EVER ( H81006z Cvičný sbor I )
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Jiné omezení: Pro úspěšný zápis předmětu si zaregistrujte též odpovídající předmět v zimním semestru (podle předpokladu "EVER")
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Ověření poznatků získaných v rámci předmětu "Dirigování I" v praxi. Získání zkušeností při práci s vokálním tělesem.
Osnova
  • Práce na jednotlivých částech hudebního díla (jednodušší vokální skladby). Student má možnost vyzkoušet si různé způsoby řešení praktických problémů. Jde hlavně o zdvih, nástupy, dynamické rozdíly, frázování, formování celkového charakteru vybraného místa skladby. Student získává zkušenosti především v následujících oblastech: zkvalitnění dirigentského gesta, transformace vlastní hudební představy do znějícího zvuku, psychologie práce se sborem, komunikace se sborem, plánování obsahu a průběhu zkoušky, vedení zkoušky a kalkulace s časem jejího průběhu, způsob jednání v zátěžové situaci, zvládání stresu Repertoár: - L. Janáček - Dez viš, Klekánica, Rozloučení, - B. Smetana - Rolnická, Píseň na moři, Česká píseň - J. Suk - Tři smíšené sbory
Literatura
  • Brož, J.- Kaňák, Z.: Základy dirigování, Panton, Praha 1962
  • Svoboda J.: Učebnice dirigování s sborového umění pro pěvecké soubory, Orbis, Praha 1952.
Výukové metody
Individuální práce se sborem pod vedením pedagoga hlavního předmětu.
Metody hodnocení
zápočet + zápočet
Předmět je zařazen také v obdobích léto 2017, léto 2018, léto 2019, léto 2020, léto 2021, léto 2022.