H81006l Cvičný sbor

Hudební fakulta
léto 2025
Rozsah
0/3/0. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučující
doc. Mgr. MgA. Jan Ocetek, Ph.D. (přednášející)
MgA. Mgr. Pavel Koňárek (přednášející)
Garance
Katedra dirigování a operní režie – Děkanát – Hudební fakulta – Janáčkova akademie múzických umění
Dodavatelské pracoviště: Katedra dirigování a operní režie – Děkanát – Hudební fakulta – Janáčkova akademie múzických umění
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Předmět si smí zapsat nejvýše 30 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/30, pouze zareg.: 0/30
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Experimentální cvičný sbor JAMU má několik souběžných cílů. Členové sboru jsou nejen studenti sbormistrovství a dirigování, ale také všichni studenti ostatních oborů HF JAMU, kteří splní základní předpoklady pro zpěv v tomto tělese. Dále jsou zpěváci do potřebného počtu doplněni formou konkurzu z externího prostředí. Cílem je umožnit sbormistrům studium repertoáru se stabilním vokálním tělesem, osvojení si rozvržení práce do jednotlivých zkoušek, odhad tempa zkoušení, práci s jednotlivými hlasy, výběr zpěváků na konkurzu, řešení nečekaných hudebních, organizačních a konfliktních situací, poučení se z chyb ostatních a podobně. Ostatním studentům pak předmět poskytne výuku základů sborového zpěvu, hlasovou průpravu, zpěv z listu, zásady ansámblového zpěvu, možnost podílet se na kolektivní hudební produkci, znalost nového repertoáru a podobně, to vše pod profesionálním vedením. Obsazení sboru do 24 zpěváků umožňuje nácvik a prezentaci sborových skladeb různých stylů, slohů a hudebních epoch. Sbor zkouší pravidelně jednou týdně ve středu od 16 do 18:15 hodin v prostorách JAMU na Komenského náměstí (učebna 03).
Osnova
  • Studium nové skladby s ohledem na obtížnost, obsazení a schopnosti zpěváků. Student – sbormistr má možnost vyzkoušet si různé způsoby řešení praktických problémů, spojených se studiem. Student – zpěvák má možnost naučit se základům sborového zpěvu, tvorbu tónu, práci s textem, sborové dýchání a podobně. Student – sbormistr - získává zkušenosti především v následujících oblastech: - nácvik sborových skladeb různých stylů, slohů a hudebních epoch - transformace vlastní hudební představy do znějícího zvuku - srozumitelnost dirigentského gesta - psychologie práce se sborem - komunikace s členy sboru - plánování obsahu a průběhu zkoušky - vedení zkoušky a kalkulace s časem v jejím průběhu - způsob jednání v zátěžové situaci, zvládání stresu Student – zpěvák - získává zkušenosti především v následujících oblastech: - nácvik sborových skladeb různých stylů, slohů a hudebních epoch - výuku základů sborového zpěvu - hlasovou průpravu - zpěv z listu - zásady ansámblového zpěvu - možnost podílet se na kolektivní hudební produkci - rozšíření znalosti sborového repertoáru Repertoár: - bude vybrán s ohledem na schopnosti zpěváků. Předmět plní funkci "laboratoře", kde si může student sbormistrovství ověřit získané znalosti a hledat co nejefektivnější způsob nácviku sborových skladeb. Student zpěvák se může zdokonalovat ve svém vokálním projevu, což mu může být užitečné i v jeho profesní kariéře. Zamýšleným výstupem pak může být dokonce vystoupení sboru na samostatném koncertě.
  • Podmínky hodnocení
  • V předmětu je vzhledem k jeho charakteru vyžadována 70 % účast. Její nesplnění nebude možné nahradit žádnou seminární prací, při nesplnění účasti musí student opakovat předmět v následujícím ročníku. (Systém je takto přísně nastavený kvůli studenům, kteří by si ho zapsali spekulativně a neměli zájem ho navštěvovat.) Vzhledem k počtu zkoušek v daném semestru je tedy možné 4x návštěvu předmětu vynechat z libovolného důvodu. Podmínkou získání zápočtu je ale povinnost předem se v případě absencí omlouvat. Omluvená bude neúčast v těchto případech: 1) v případě jiné akce školy, kde má student povinnou účast 2) v případě nemoci, která bude doložena potvrzením 3) absence z důvodu vážné rodinné události 4) Pokud by účast ve sboru mohla ohrozit zdraví zpěváka (rizikové těhotenství)
Literatura
  • Svoboda J.: Učebnice dirigování s sborového umění pro pěvecké soubory, Orbis, Praha 1952.
  • Brož, J.- Kaňák, Z.: Základy dirigování, Panton, Praha 1962
Výukové metody
Individuální práce se sborem a ve sboru pod vedením pedagoga hlavního předmětu.
Metody hodnocení
zápočet + zápočet
Předmět je zařazen také v obdobích léto 2016, léto 2017, léto 2018, léto 2019, léto 2020, léto 2021, léto 2022, léto 2023, léto 2024.