H81006l Cvičný sbor

Hudební fakulta
léto 2020
Rozsah
0/3/0. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučující
doc. Mgr. MgA. Jan Ocetek, Ph.D. (přednášející)
MgA. Mgr. Pavel Koňárek (přednášející)
Garance
Katedra kompozice a multimediální tvorby – Děkanát – Hudební fakulta – Janáčkova akademie múzických umění
Dodavatelské pracoviště: Katedra kompozice a multimediální tvorby – Děkanát – Hudební fakulta – Janáčkova akademie múzických umění
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Předmět si smí zapsat nejvýše 30 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 2/30, pouze zareg.: 0/30
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Ověření poznatků získaných v rámci předmětu "Dirigování I" v praxi. Získání zkušeností při práci s vokálním tělesem.
Osnova
  • Práce na jednotlivých částech hudebního díla (jednodušší vokální skladby). Student má možnost vyzkoušet si různé způsoby řešení praktických problémů. Jde hlavně o zdvih, nástupy, dynamické rozdíly, frázování, formování celkového charakteru vybraného místa skladby. Student získává zkušenosti především v následujících oblastech: zkvalitnění dirigentského gesta, transformace vlastní hudební představy do znějícího zvuku, psychologie práce se sborem, komunikace se sborem, plánování obsahu a průběhu zkoušky, vedení zkoušky a kalkulace s časem jejího průběhu, způsob jednání v zátěžové situaci, zvládání stresu Repertoár: - L. Janáček - Dez viš, Klekánica, Rozloučení, - B. Smetana - Rolnická, Píseň na moři, Česká píseň - J. Suk - Tři smíšené sbory
Literatura
  • Brož, J.- Kaňák, Z.: Základy dirigování, Panton, Praha 1962
  • Svoboda J.: Učebnice dirigování s sborového umění pro pěvecké soubory, Orbis, Praha 1952.
Výukové metody
Individuální práce se sborem pod vedením pedagoga hlavního předmětu.
Metody hodnocení
zápočet + zápočet
Předmět je zařazen také v obdobích léto 2016, léto 2017, léto 2018, léto 2019, léto 2021, léto 2022, léto 2023, léto 2024, léto 2025.