H81006l Cvičný sbor

Hudební fakulta
léto 2017
Rozsah
0/3/0. 2 kr. Ukončení: kz.
Vyučující
doc. Mgr. MgA. Jan Ocetek, Ph.D. (přednášející)
Garance
Katedra kompozice a multimediální tvorby – Děkanát – Hudební fakulta – Janáčkova akademie múzických umění
Dodavatelské pracoviště: Katedra kompozice a multimediální tvorby – Děkanát – Hudební fakulta – Janáčkova akademie múzických umění
Rozvrh
Út 18:00–20:30 4.02
Předpoklady
EVER ( H81006z Cvičný sbor )
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Předmět si smí zapsat nejvýše 37 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/37, pouze zareg.: 0/37
Jiné omezení: Pro úspěšný zápis předmětu si zaregistrujte též odpovídající předmět v zimním semestru (podle předpokladu "EVER")
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Ověření poznatků získaných v rámci předmětu "Dirigování I" v praxi. Získání zkušeností při práci s vokálním tělesem.
Osnova
  • Práce na jednotlivých částech hudebního díla (jednodušší vokální skladby). Student má možnost vyzkoušet si různé způsoby řešení praktických problémů. Jde hlavně o zdvih, nástupy, dynamické rozdíly, frázování, formování celkového charakteru vybraného místa skladby. Student získává zkušenosti především v následujících oblastech: zkvalitnění dirigentského gesta, transformace vlastní hudební představy do znějícího zvuku, psychologie práce se sborem, komunikace se sborem, plánování obsahu a průběhu zkoušky, vedení zkoušky a kalkulace s časem jejího průběhu, způsob jednání v zátěžové situaci, zvládání stresu.
Literatura
  • Svoboda J.: Učebnice dirigování s sborového umění pro pěvecké soubory, Orbis, Praha 1952.
  • Brož, J.- Kaňák, Z.: Základy dirigování, Panton, Praha 1962
Výukové metody
Individuální práce se sborem pod vedením pedagoga hlavního předmětu.
ROZVRH HODIN 2017/2018
úterý, 18.00 - 20.30, učebna 03, HF JAMU
Metody hodnocení
zápočet
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je zařazen také v obdobích léto 2016, léto 2018, léto 2019, léto 2020, léto 2021, léto 2022, léto 2023, léto 2024, léto 2025.