H60246HOl Orchestrální party a sóla I

Hudební fakulta
léto 2014
Rozsah
1/0. 1 kr. 1 z 2. Ukončení: zk.
Vyučující
doc. Jurij Likin (přednášející)
Garance
Katedra dechových nástrojů – Děkanát – Hudební fakulta – Janáčkova akademie múzických umění
Dodavatelské pracoviště: Katedra dechových nástrojů – Děkanát – Hudební fakulta – Janáčkova akademie múzických umění
Předpoklady
H60246HOz Orchestrální party a sóla I
uzavření semestru klasifikačním ohodnocením A,B,C,D, nebo E
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je otevřen studentům libovolného oboru.
Osnova
 • - Vybraná orchestrální díla J.S. Bacha a G.F. Händela s výrazným zastoupením hoboje. Podrobné studium partů přináší neocenitelné poznatky k interpretaci barokní hudby : výstavba frází, dynamické členění, rytmická preciznost, dechová ekonomie, stylová interpretace melodických ozdob.
  - Praktické studium partů : J.S. Bach - První braniborský koncert F dur, Druhý braniborský koncert F dur, První suita C dur, Třetí suita D dur;
  G.F. Händel - Mesiáš, Te deum, Hudba k ohňostroji, Vodní serenáda.
  LS
  - Vrcholný představitel ranného klasicismu J. Haydn výrazně posunul význam hoboje v orchestrálních skladbách, zejména v symfoniích. Sólové pasáže převážně ve volných větách, ale také v menuetech jsou pro hobojisty velmi poučné a inspirující ve stavbě frází, jemném nasazení i ve stylové interpretaci klasických melodických ozdob.
  - Praktické studium partů :
  Symfonie - č. 22 Es dur /1764/, č. 93 D dur, č. 94 G dur - S úderem kotlů.
  Oratoria - Čtvero ročních dob, Stvoření světa.
  - W.A. Mozart - dovršitel klasicismu. Má nezastupitelný význam v uplatnění hoboje v orchestrálních skladbách vrcholného klasicismu, především v symfoniích.
  - Praktické studium partů :
  Symfonie - D dur Pařížská K. 297, C dur Linecká K. 425, D dur Pražská K. 504, C dur Jupiter K. 551.
  Předehry - Don Giovanni K. 527, Figarova svatba K. 492, Kouzelná flétna K. 620.
Literatura
 • Suchý, F. : Melodické ozdoby a manýry hudby předklasické - rukopis. 1964. info
 • Quantz, J.J. : Pokus jak hrát na příčnou flétnu. Supraphon 1980. info
Výukové metody
hromadné vyučování, účast na konkurzech
Metody hodnocení
zkouška před komisí KDN
Předmět je zařazen také v obdobích léto 2015, léto 2016, léto 2017, léto 2018, léto 2019, léto 2020, léto 2021, léto 2022, léto 2023, léto 2024, léto 2025.