H60246HOl Orchestral Parts and Solos I

Faculty of Music
Summer 2014
Extent and Intensity
1/0. 1 credit(s). Type of Completion: zk (examination).
Teacher(s)
doc. Jurij Likin (lecturer)
Guaranteed by
Woodwind and Brass Department – Dean’s Office – Faculty of Music – Janáček Academy of Performing Arts
Supplier department: Woodwind and Brass Department – Dean’s Office – Faculty of Music – Janáček Academy of Performing Arts
Prerequisites (in Czech)
H60246HOz Orchestral Parts and Solos I
uzavření semestru klasifikačním ohodnocením A,B,C,D, nebo E
Course Enrolment Limitations
The course is offered to students of any study field.
Syllabus (in Czech)
 • - Vybraná orchestrální díla J.S. Bacha a G.F. Händela s výrazným zastoupením hoboje. Podrobné studium partů přináší neocenitelné poznatky k interpretaci barokní hudby : výstavba frází, dynamické členění, rytmická preciznost, dechová ekonomie, stylová interpretace melodických ozdob.
  - Praktické studium partů : J.S. Bach - První braniborský koncert F dur, Druhý braniborský koncert F dur, První suita C dur, Třetí suita D dur;
  G.F. Händel - Mesiáš, Te deum, Hudba k ohňostroji, Vodní serenáda.
  LS
  - Vrcholný představitel ranného klasicismu J. Haydn výrazně posunul význam hoboje v orchestrálních skladbách, zejména v symfoniích. Sólové pasáže převážně ve volných větách, ale také v menuetech jsou pro hobojisty velmi poučné a inspirující ve stavbě frází, jemném nasazení i ve stylové interpretaci klasických melodických ozdob.
  - Praktické studium partů :
  Symfonie - č. 22 Es dur /1764/, č. 93 D dur, č. 94 G dur - S úderem kotlů.
  Oratoria - Čtvero ročních dob, Stvoření světa.
  - W.A. Mozart - dovršitel klasicismu. Má nezastupitelný význam v uplatnění hoboje v orchestrálních skladbách vrcholného klasicismu, především v symfoniích.
  - Praktické studium partů :
  Symfonie - D dur Pařížská K. 297, C dur Linecká K. 425, D dur Pražská K. 504, C dur Jupiter K. 551.
  Předehry - Don Giovanni K. 527, Figarova svatba K. 492, Kouzelná flétna K. 620.
Literature
 • Suchý, F. : Melodické ozdoby a manýry hudby předklasické - rukopis. 1964. info
 • Quantz, J.J. : Pokus jak hrát na příčnou flétnu. Supraphon 1980. info
Teaching methods (in Czech)
hromadné vyučování, účast na konkurzech
Assessment methods (in Czech)
zkouška před komisí KDN
Language of instruction
Czech
Further comments (probably available only in Czech)
Credit evaluation note: 1 z 2.
The course is also listed under the following terms Summer 2015, Summer 2016, Summer 2017, Summer 2018, Summer 2019, Summer 2020, Summer 2021, Summer 2022, Summer 2023, Summer 2024, Summer 2025.
 • Enrolment Statistics (Summer 2014, recent)
 • Permalink: https://is.jamu.cz/course/hf/summer2014/H60246HOl