H60246HOl Orchestrální party a sóla I

Hudební fakulta
léto 2017
Rozsah
1/0. 1 kr. 1 z 2. Ukončení: zk.
Vyučující
doc. Jurij Likin (přednášející)
doc. MgA. Pavel Tylšar (přednášející)
Garance
Katedra dechových nástrojů – Děkanát – Hudební fakulta – Janáčkova akademie múzických umění
Dodavatelské pracoviště: Katedra dechových nástrojů – Děkanát – Hudební fakulta – Janáčkova akademie múzických umění
Předpoklady
EVER ( H60246HOz Orchestrální party a sóla I )
Úspěšné ukončení daného předmětu v zimním semestru
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Jiné omezení: Pro úspěšný zápis předmětu si zaregistrujte též odpovídající předmět v zimním semestru (podle předpokladu "EVER")
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Seznámení studentů oboru Hra na hoboj s orchestrálním repertoárem a požadavky kladenými na orchestrálního hráče v komorních, symfonických a operních orchestrech.
Příprava 10 orchestrálních partů / sól na interní seminář KDN a semestrální zkoušku (v každém semestru). Seznámení s konkurzními požadavky českých a evropských symfonických a komorních orchestrů.
Osnova
  • 1. Skupina: orchestrální party a sóly ve skladbách barokního repertoáru. Vybraná orchestrální díla J.S. Bacha a G.F. Händela s výrazným zastoupením hoboje. Podrobné studium partů přináší neocenitelné poznatky k interpretaci barokní hudby: výstavba frází, dynamické členění, rytmická preciznost, dechová ekonomie, stylová interpretace melodických ozdob. Doporučené skladby: J. S. Bach: První braniborský koncert F dur, Druhý braniborský koncert F dur, První suita C dur, Třetí suita D dur; G.F. Händel: Mesiáš, Te Deum, Hudba k ohňostroji, Vodní hudba).
    2. Skupina: orchestrální party a sóla ve skladbách klasicistního období. Vrcholný představitel ranného klasicismu J. Haydn výrazně posunul význam hoboje v orchestrálních skladbách, zejména v symfoniích. Sólové pasáže převážně ve volných větách, ale také v menuetech jsou pro hobojisty velmi poučné a inspirující ve stavbě frází, jemném nasazení i ve stylové interpretaci klasických melodických ozdob. W.A. Mozart - dovršitel klasicismu. Má nezastupitelný význam v uplatnění hoboje v orchestrálních skladbách vrcholného klasicismu, především v symfoniích. Doporučené skladby: J. Haydn: Symfonie - č. 22 Es dur /1764/, č. 93 D dur, č. 94 G dur - S úderem kotlů. Oratoria - Čtvero ročních dob, Stvoření světa. W. A. Mozart: Symfonie - D dur Pařížská K. 297, C dur Linecká K. 425, D dur Pražská K. 504, C dur Jupiter K. 551. Předehry - Don Giovanni K. 527, Figarova svatba K. 492, Kouzelná flétna K. 620.
    3. Skupina: výběr orchestrálních partů a sól pro konkurzní řízení symfonických orchestrů (víz studijní materiály).
Literatura
  • Suchý, F. : Melodické ozdoby a manýry hudby předklasické - rukopis. 1964. info
  • Joppig, Günther: The Oboe and Bassoon. Halwag, 1981, Bern
  • Rothwell, Evelyn: Guide to Oboe, Reed Making, Oboe Technique
Výukové metody
Individuální vyučování. Příprava 10 orchestrálních partů / sól na interní seminář KDN a semestrální zkoušku (v každém semestru).
Metody hodnocení
Zkouška před komisí KDN
Navazující předměty
Předmět je zařazen také v obdobích léto 2014, léto 2015, léto 2016, léto 2018, léto 2019, léto 2020, léto 2021, léto 2022, léto 2023, léto 2024, léto 2025.