H60246HOl Orchestrální party a sóla I

Hudební fakulta
léto 2025
Rozsah
0/1/1. 1 kr. Ukončení: kz.
Vyučující
doc. Jurij Likin (přednášející)
doc. MgA. Pavel Tylšar (přednášející)
Garance
doc. Jurij Likin
Katedra dechových nástrojů – Děkanát – Hudební fakulta – Janáčkova akademie múzických umění
Dodavatelské pracoviště: Katedra dechových nástrojů – Děkanát – Hudební fakulta – Janáčkova akademie múzických umění
Předpoklady
Úspěšné ukončení předmětu H60246HOz - Orchestrální party a sóla I
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu je ovládnutí způsobu hry v symfonickém či operním orchestru, technické a interpretační zvládnutí partů orchestrálního repertoáru. Důraz je kladen na flexibilitu technického zvládnutí skladeb v co nejkratším čase, samostatnou přípravu vybraných partů po stránce dechové, technické a intonační, seznámení se s praktickou stránkou hry v orchestru - sledování gest dirigenta, kolektivní způsob interpretačního myšlení, ladění a intonace, role koncertních mistrů a vedoucích skupin.
Výstupy z učení
Student umí prakticky rozlišit způsob interpretace mezi sólovou a orchestrální hrou. Umí interpretovat orchestrální party různých stylových období.
Má přehled o orchestrálních partech a sólech vyžadovaných u konkurzů.
Osnova
 • Předmět Orchestrální party a sóla seznamuje studenta oboru Hra na hoboj s orchestrálním repertoárem a požadavky kladenými na orchestrálního hráče v komorních, symfonických a operních orchestrech.

  Tematický plán studia:
 • 1. Skupina: orchestrální party a sóla ve skladbách barokního repertoáru. Vybraná orchestrální díla J. S. Bacha a G. F. Händela s výrazným zastoupením hoboje. Podrobné studium partů přináší neocenitelné poznatky k interpretaci barokní hudby: výstavba frází, dynamické členění, rytmická preciznost, dechová ekonomie, stylová interpretace melodických ozdob.
  Doporučené skladby: Bach, J. S.: První suita C dur, Třetí suita D dur; Händel, G. F.: Hudba k ohňostroji, Vodní hudba).
 • 2. Skupina: orchestrální party a sóla ve skladbách klasicistního období. Vrcholový představitel raného klasicismu J. Haydn výrazně posunul význam hoboje v orchestrálních skladbách, zejména v symfoniích. Sólové pasáže převážně ve volných větách, ale také v menuetech jsou pro hobojisty velmi poučné a inspirující ve stavbě frází, jemném nasazení i ve stylové interpretaci klasických melodických ozdob. W.A. Mozart - dovršitel klasicismu. Má nezastupitelný význam v uplatnění hoboje v orchestrálních skladbách vrcholného klasicismu, především v symfoniích.
  Doporučené skladby:
  Haydn, J.: č. 93 D dur, č. 94 G dur - S úderem kotlů. Oratoria - Čtvero ročních dob, Stvoření světa.
  Mozart, W. A.: Symfonie - D dur Pražská K. 504, C dur Jupiter K. 551. Předehra - Kouzelná flétna K. 620.
 • 3. Skupina: výběr orchestrálních partů a sól pro konkurzní řízení symfonických orchestrů (víz studijní materiály).

Literatura
  doporučená literatura
 • Play with a Pro, Hudební výuková videa, www.playwithapro.com
 • Sprenkle, R., Ledet, D.: The Art of Oboe Playing, 1961, ISBN 0-87487-040-2
 • Neumann, F.: Ornamentation in Baroque and Post-Baroque Music. Princeton 1983
 • Goosens, L., Roxburgh, E.: Oboe, Macdonald and Janes, London 1977
  neurčeno
 • Schuring, M.: Oboe Art and Method, New York: Oxford University Press, 2009, ISBN 978-0-19-537458-2
Výukové metody
Výuka probíhá formou individuálních lekcí a konzultací, seminářů a cvičení.
Metody hodnocení
jedno bodované vystoupení na Interpretačním semináři
klasifikovaný zápočet – komisionální
Navazující předměty
Předmět je zařazen také v obdobích léto 2014, léto 2015, léto 2016, léto 2017, léto 2018, léto 2019, léto 2020, léto 2021, léto 2022, léto 2023, léto 2024.