DPHZX10 Cizí jazyk – Francouzština

Divadelní fakulta
zima 2022
Rozsah
0/0/10. 5 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. Jana Glombíčková (přednášející)
Garance
prof. PhDr. Václav Cejpek
Kabinet jazyků – Děkanát – Divadelní fakulta – Janáčkova akademie múzických umění
Dodavatelské pracoviště: Kabinet jazyků – Děkanát – Divadelní fakulta – Janáčkova akademie múzických umění
Předpoklady
Úroveň znalostí studenta je zjišťována vstupním testem, na jehož základě je studentovi nabídnuto navštěvovat kurz příslušné jazykové úrovně určeného pro studenty bakalářského studijního programu. Kurz je nabízen i pro úplné začátečníky.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Rozvíjení jazykových dovedností a prohlubování znalostí gramatických struktur jazyka pro danou úroveň dle Evropského referenčního rámce. Důraz je kladen na rozšiřování slovní zásoby z oblasti divadla, filmu, rozhlasu a televize. Praktická cvičení jsou zaměřená na: překlady recenzí, dialogů z divadelních her a filmů v původním znění, hodnocení inscenací a uměleckých výkonů, diskusi a argumentaci. Výuka je doplněna projekcemi záznamů z divadelních her, dlouhometrážních nebo krátkometrážních filmů.
Literatura
  • Všechny typy cvičebnic a testovacích materiálů vedoucích k úrovni A1-C1 SERR.
  • PIERRON, A. Dictionnaire de la langue du théâtre. Mots et mœurs du théâtre. Le Robert. ISBN 978-2-84902-652-6. 2009. info
  • PAVIS, P. Dictionnaire du théâtre. Armand Colin. ISBN 978-2-200-26309-6. 2015. info
  • REY, A a S CHANTREAU. Dictionnaire des expressions et locutions. Le Robert. ISBN 2-85036-479-7. 1997. info
  • JOURNOT, M.-T. Le vocabulaire du cinéma. Armand Colin,. ISBN 978-2-200-62540-5. 2019. info
Výukové metody
Při výuce je využívána kombinace komunikativní, přímé a gramaticko-překladatelské metody výuky cizích jazyků; porozumění slyšenému a čtenému, mluvený projev; využití multimédií.
Metody hodnocení
Na základě vypracování zadaných úkolů.
Vyučovací jazyk
Francouzština
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2014, zima 2015, zima 2016, zima 2017, zima 2018, zima 2019, zima 2020, zima 2021, zima 2023.