DPHZX10 Cizí jazyk – Francouzština

Divadelní fakulta
zima 2021
Rozsah
0/0/10. 5 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. Jana Glombíčková (přednášející)
Garance
prof. PhDr. Václav Cejpek
Kabinet jazyků – Děkanát – Divadelní fakulta – Janáčkova akademie múzických umění
Dodavatelské pracoviště: Kabinet jazyků – Děkanát – Divadelní fakulta – Janáčkova akademie múzických umění
Rozvrh
Út 14:30–16:00 UCEBNA_2
Předpoklady
Úroveň znalostí studenta je zjišťována vstupním testem, na jehož základě je studentovi nabídnuto navštěvovat kurz příslušné jazykové úrovně určeného pro studenty bakalářského studijního programu. Kurz je nabízen i pro úplné začátečníky.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Rozvíjení jazykových dovedností a prohlubování znalostí gramatických struktur jazyka pro danou úroveň dle Evropského referenčního rámce. Důraz je kladen na rozšiřování slovní zásoby z oblasti divadla, filmu, rozhlasu a televize. Praktická cvičení jsou zaměřená na: překlady recenzí, dialogů z divadelních her a filmů v původním znění, hodnocení inscenací a uměleckých výkonů, diskusi a argumentaci. Výuka je doplněna projekcemi záznamů z divadelních her, dlouhometrážních nebo krátkometrážních filmů.
Literatura
  • Všechny typy cvičebnic a testovacích materiálů vedoucích k úrovni A1-C1 SERR.
  • PIERRON, A. Dictionnaire de la langue du théâtre. Mots et mœurs du théâtre. Le Robert. ISBN 978-2-84902-652-6. 2009. info
  • PAVIS, P. Dictionnaire du théâtre. Armand Colin. ISBN 978-2-200-26309-6. 2015. info
  • REY, A a S CHANTREAU. Dictionnaire des expressions et locutions. Le Robert. ISBN 2-85036-479-7. 1997. info
  • JOURNOT, M.-T. Le vocabulaire du cinéma. Armand Colin,. ISBN 978-2-200-62540-5. 2019. info
Výukové metody
Při výuce je využívána kombinace komunikativní, přímé a gramaticko-překladatelské metody výuky cizích jazyků; porozumění slyšenému a čtenému, mluvený projev; využití multimédií.
Metody hodnocení
Na základě vypracování zadaných úkolů.
Vyučovací jazyk
Francouzština
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2014, zima 2015, zima 2016, zima 2017, zima 2018, zima 2019, zima 2020, zima 2022, zima 2023.