DPHZX07 Umění ve vztahu ke společenským vědám

Divadelní fakulta
zima 2022
Rozsah
2/0/8. 5 kr. Ukončení: z.
Vyučující
doc. MgA. Jan Motal, Ph.D. (přednášející)
Garance
prof. PhDr. Václav Cejpek
Ateliér doktorských studií – Děkanát – Divadelní fakulta – Janáčkova akademie múzických umění
Dodavatelské pracoviště: Ateliér doktorských studií – Děkanát – Divadelní fakulta – Janáčkova akademie múzických umění
Rozvrh
Út 4. 10. až Út 13. 12. každé sudé úterý 12:00–13:30 ucebna_A
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Předmět seznamuje se současným sociálněvědním myšlením o umění a ukazuje možnosti jeho aplikace do uměleckého výzkumu. Jádro výkladu a seminárních diskuzí je postaveno na kritické reflexi umění v modernitě, a to zvláště v pozdně-moderní situaci ve vztahu k důležitým otázkám sociální stratifikace, politiky a ekonomiky. Zvláštní důraz je kladen na problematiku konstrukce a reprodukce uměleckého statusu a vkusu.
Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětu schopen:
- rozumět základním pojmům sociologie, psychologie a kulturní antropologie zaměřené na umění
– orientovat se v základních tématech kritické reflexe umění v pozdně moderní situaci
– rozumět vztahům umění, společnosti, ekonomiky a politiky
– aplikovat společenskovědní teorie na vlastní umělecký výzkum.
Osnova
 • 1. Umění a modernita
 • 2. Umělecké pole, symbolický kapitál, sociální třídy
 • 3. Umění, veřejnost a politika
 • 4. Umělecké dílo ve věku reprodukce, populární kultura, média
 • 5. Umění a radikalita – komunita, subkultura, kontrakultura, underground
 • 6. Umění v neoliberální situaci
Literatura
  doporučená literatura
 • Giddens, Anthony. 1999. Sociologie. Praha: Argo. info
 • BOURDIEU, Pierre. Teorie jednání. Vyd. 1. Praha: Karolinum. 179 s. ISBN 80-7184-518-3. 1998. info
Výukové metody
Seminář, práce s textem, diskuzní metody
Metody hodnocení
Četba zadaných textů, psaní průběžných komentářů dle zadání, docházka, písemný test, esej.
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2014, zima 2015, zima 2016, zima 2017, zima 2018, zima 2020.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.jamu.cz/predmet/difa/zima2022/DPHZX07