DPHZX07 Kapitoly ze současného myšlení o divadle

Divadelní fakulta
zima 2015
Rozsah
2/0/8. 5 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. et Mgr. Radka Kunderová, Ph.D. (přednášející)
Garance
prof. PhDr. Josef Kovalčuk
Ateliér doktorských studií – Děkanát – Divadelní fakulta – Janáčkova akademie múzických umění
Dodavatelské pracoviště: Ateliér doktorských studií – Děkanát – Divadelní fakulta – Janáčkova akademie múzických umění
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem je seznámit posluchače doktorského studia s nejdůležitějšími tendencemi současného českého i světového myšlení o divadle.
Obsah předmětu:
1. Fenomenologie divadla:
artefakt, umělecký předmět, dílo; fenomenologie intencionální a hermeneutická; vnímání a tělesnosti; autopoietická a responzivní.
2. Divadelní sémiotika:
klasikové pražské strukturalistické školy; sémiotika deskriptivní, komunikativní, kulturně textuální, integrální.
3. Ludické koncepty divadla:
východiska psychologická, kulturologická, etologická, antropologická a hermeneutická; divadlo jako hraný svět, vážná a sémiotická hra.
4. Sociologie a sociální psychologie divadla:
divadlo – společnost – jednání; divadlo a publikum; sociologie herectví a repertoáru; divadlo jako symbolická interakce; společnost a inscenovanost.
5. Kulturně antropologické souřadnice divadla:
historické – protodivadelní, komparační - paradivadelní, kulturně performativní, antropologie podívaných; kognitivně evoluční; kulturní teatrologie.
6. Teorie teatrality a performativity:
sociálně konvencionální, kulturně historické a sociogenní - kulturální a kulturně filozofické; performativně estetické;
7. Současná česká divadelní teorie:
strukturálně sémiotická: znak – ostenze – hra – teatristika; divadlo jako dialogická hra; divadlo jako svébytný jazyk, situace a systém; divadelní taxonomie; divadlo jako zakoušení; scénologiea: scénovanost a scéničnost.
8. Vybrané metodologické otázky:
analýza představení a inscenace; problémy divadelní komunikace, participace a interaktivity; úzké a široké pojetí divadla; interdisciplinárně „otevřená“ teatrologie - její možnosti a problémy; audiovizuální záznam divadelního představení / inscenace.
Literatura
  doporučená literatura
 • Balme, Christopher, Einführung in die Theaterwissenschaft, Erich Schmidt Verlag, Berlin 1999. info
 • Barba, E. - Savarese, N.: Slovník divadelní antropologie. Skryté umění herce. Praha 2000. info
 • Caillois, R.: Hry a lidé. Maska a závrať. Praha 1998. info
 • Kotte, A.: Divadelní věda. Úvod. Praha 2010. info
 • Osolsobě, I.: Cours de théâtristique générale čili Kurs obecné teatristiky. Divadelní revue, 1992, č. 1. info
 • Pilátová, J.: Hnízdo Grotowského. Na prahu divadelní antropologie. Praha 2009. info
 • Roubal, J.: O podstatě divadla a teatrality. Divadelní revue, 1999, č. 3. info
 • Sławińska, I.: Sémiotika divadla. In statu nascendi: Praha 1931-1941. In: Táž: Současné myšlení o divadle. Praha 2002. info
 • Turner, V.: Průběh rituálu. Praha 2004. info
 • ROUBAL, Jan. Představení jako kaosmos. K jeho chápání v performativní estetice Eriky Fischer-Lichte. In Umění dialog/The Art of Dialogue. Praha: DAMU. 25 s. ISBN 978-80-7331-134-6. 2009. info
 • PERNICA, Alexej. Mýtové kořeny dramatických postav I. In Mýtové kořeny dramatických postav I. Brno: JAMU Brno. 69 s. ISBN 80-85429-75-6. 2003. info
 • PERNICA, Alexej. Mýtové kořeny dramatických postav II. In Mýtové kořeny dramatických postav II. Brno: JAMU Brno. 69 s. ISBN 80-85429-82-9. 2003. info
  neurčeno
 • Kunderová, R.(ed.): Tendence v současném myšlení o divadle. Brno 2010. info
Výukové metody
Seminář
Metody hodnocení
Zkouška
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2014, zima 2016, zima 2017, zima 2018, zima 2020, zima 2022.