DPHZX07 Kapitoly ze současného myšlení o divadle

Divadelní fakulta
zima 2018
Rozsah
2/0/8. 5 kr. Ukončení: z.
Vyučující
doc. MgA. Jan Motal, Ph.D. (přednášející)
Garance
prof. PhDr. Václav Cejpek
Ateliér doktorských studií – Děkanát – Divadelní fakulta – Janáčkova akademie múzických umění
Dodavatelské pracoviště: Ateliér doktorských studií – Děkanát – Divadelní fakulta – Janáčkova akademie múzických umění
Rozvrh
každé sudé úterý 12:00–13:30 107
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
1. Postdramatické divadlo
2. Mýtus a rituál v kontextu performativity – vztah rituálu a systému, čistota a ohrožení, rituální chování, liminarita (communitas), možnosti aplikace antropologického konceptu rituálu v teatrologii/studiích performativity
3. Estetika performativity (Erika Fisher-Lichte)
4. Kognitivní fenomenologie – vtělená mysl, situovaná mysl, rozšířená mysl, neuroestetika; vztah kognitivní fenomenologie k paradigmatu člověk-stroj
5. Mezi explanací a interpretací: aplikace kognitivních věd na divadelní a filmovou tvorbu – vztah introspekce a explanace, sémiotika a strukturalismus ve vztahu ke kognitivnímu výzkumu, first-person a third-person evidence, hra generující smysl (Gadamer).
6. Teoretické problémy současného výzkumu – studenti v krátkém position paperu formulují ústřední problémy teoretických východisek vlastních doktorských výzkumů a v diskuzi na semináři je pak navzájem reflektují za účasti pedagogů
Literatura
  povinná literatura
 • Hans-Thies Lehmann, Postdramatické divadlo. Bratislava: Divadelný ústav 2007.
 • Turner, V.: Průběh rituálu. Praha 2004. info
 • Mary Douglasová, Čistota a nebezpečí: analýza konceptu znečištění a tabu. Praha: Malvern 2014, kap. 6
 • Pierre Liénard – Pascal Boyer, Whence Collective Rituals? A Cultural Selection Model of Ritualized Behavior. American Anthropology 2006, 108(4), s. 814–827
 • Erika-Fisher Lichte, Estetika performativity. Mníšek pod Brdy: Na konári 2011.
 • Di Dio Cinzia – Gallese Vittorio, Neuroaesthetics: a review. Current Opinion in Neurobiology 2009, 19, s. 682–687
 • Mark Rowlands, The New Science of the Mind: From Extended Mind to Embodied Phenomenology. MIT 2010, kap. 3 (The Mind Embodied, Embedded, Enacted, and Extended)
 • Margaret Wilson, Six views of embodied cognition. Psychonomic Bulletin & Review 2002, 9 (4), s. 625–636
 • Šárka Havlíčková Kysová, Metafory, kterými hrajeme. Perspektivy a meze české kognitivní teatrologie. Theatralia 2015, 1, s. 65–84
 • Jan Motal, Cognitive Phenomenology: the Promising Pragmatic Marriage of Methodologies in the Field of Theatre Studies? Theatralia 2016, 2, s. 59–75
  doporučená literatura
 • Balme, Christopher, Einführung in die Theaterwissenschaft, Erich Schmidt Verlag, Berlin 1999. info
 • Barba, E. - Savarese, N.: Slovník divadelní antropologie. Skryté umění herce. Praha 2000. info
 • Kotte, A.: Divadelní věda. Úvod. Praha 2010. info
 • Kunderová, R.(ed.): Tendence v současném myšlení o divadle. Brno 2010. info
 • Osolsobě, I.: Cours de théâtristique générale čili Kurs obecné teatristiky. Divadelní revue, 1992, č. 1. info
Výukové metody
Seminář, samostudium (četba)
Metody hodnocení
• 2x position paper
• povinná četba
• účast v seminárních rozpravách
• závěrečný terminologický test v zápočtovém období z povinné literatury
Informace učitele
Výuka začíná 18. 10. úvodní hodinou. První hodina dle sylabu (postdramatika) se uskuteční 1. 11. Poslední hodina (prezentace vlastních teoretických problémů) bude dle domluvy ve zkouškovém období.
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2014, zima 2015, zima 2016, zima 2017, zima 2020, zima 2022.