DDMZ106 Vstupní kurz I – modulární výuka

Divadelní fakulta
zima 2020
Rozsah
0/12/12. 2 dny. 1 kr. Ukončení: z.
Vyučující
prof. MgA. Blanka Chládková (přednášející)
MgA. BcA. Petra Vodičková, Ph.D. (přednášející)
Garance
prof. MgA. Blanka Chládková
Ateliér divadelní produkce a jevištní technologie – Děkanát – Divadelní fakulta – Janáčkova akademie múzických umění
Dodavatelské pracoviště: Ateliér divadelní produkce a jevištní technologie – Děkanát – Divadelní fakulta – Janáčkova akademie múzických umění
Předpoklady
Student musí být zapsán do studia.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu je seznámit studenty nastupující do prvního ročníku s ostatními studenty v bakalářském stupni studia, pedagogy a pravidly a činnostmi Ateliéru divadelní produkce a jevištní technologie. Pro práci na společných projektech je určující týmová dynamika a je nezbytné, aby se studenti navzájem potkali. Předmět slouží také k aktivnímu prolnutí studentů obou specializací.
Výstupy z učení
Student bude po absolvování kurzu:
- seznámen se studenty v prvním ročníku,
- znát studenty v bakalářském stupni studia včetně jejich osobního zaměření a budoucích cílů,
- znát pravidla a činnosti Ateliéru divadelní produkce a jevištní technologie,
- seznámen s pedagogy ateliéru,
- znát klíčové společné i individuální projekty, které ateliér zabezpečuje včetně Mezinárodního divadelního festivalu SETKÁNÍ/ENCOUNTER,
- bude informován o studijním plánu a prostředí fakulty,
- bude připraven na Kurz profesní připravenosti I.
Osnova
 • 1. etapa - "týmová práce a spolupráce" (2 dny mimo Divadelní fakultu):
 • - seznámení se se spolužáky,
 • - seznámení s projekty z pohledu studentů ateliéru,
 • - teambuildingové aktivity vedoucí k hlubšímu poznání individualit a zapojení do týmu studentů v bakalářském stupni,
 • - seznámení s pedagogy ateliéru.
 • Etapa je organizačně a obsahově zabezpečena studenty 2. a 3. ročníku bakalářského stupně.
 • 2. etapa - "co potřebujeme vysvětlit" (seminář o rozsahu 2 hodiny)
 • - organizační záležitosti ateliéru, on-line nástroje pro komunikaci v ateliéru, facility management, otázky organizace rozvrhu a akademického roku, úkoly pomocných odborných sil,
 • - odpovědi na dotazy směrem k vnitřnímu prostředí školy navazující na Kurz profesní připravenosti I (Studijní a zkušební řád, Knihovna JAMU atd.),
 • - informace k dalšímu studiu - pravidla pro zahraniční a tuzemské stáže, praktické projekty atd.
 • Etapa je organizačně a obsahově zabezpečena pedagogy ateliéru.
Literatura
 • Vnitřní předpisy a normy JAMU. info
 • Studijní plán DIFA JAMU. info
Výukové metody
Dvoudenní kurz, team building, samostatná práce studentů, diskusní metody.
Metody hodnocení
Zápočet na základě přítomnosti
Navazující předměty
Další komentáře
Výuka probíhá blokově.
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2014, zima 2015, zima 2016, zima 2017, zima 2018, zima 2019, zima 2021, zima 2022, zima 2023, zima 2024.