DDMZ106 Vstupní kurz I

Divadelní fakulta
zima 2017
Rozsah
2 dny. 1 kr. Ukončení: z.
Vyučující
MgA. Lucie Abou (přednášející)
doc. MgA. Blanka Chládková (přednášející)
MgA. BcA. Petra Vodičková, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. MgA. Blanka Chládková
Ateliér divadelní produkce a jevištní technologie - Děkanát - Divadelní fakulta - Janáčkova akademie múzických umění
Dodavatelské pracoviště: Ateliér divadelní produkce a jevištní technologie - Děkanát - Divadelní fakulta - Janáčkova akademie múzických umění
Předpoklady
Student musí být zapsán do studia
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Seznámit studenta se svými kolegy ve studijním týmu a s vnitřmím prostředím školy.
Osnova
 • Komunikační a sociální aktivity pro integraci týmu.
  Vnitřní prostředí DIFA JAMU. Vnitřní předpisy JAMU a DIFA JAMU.
  Etické principy studia.
  Plánování studia. Studium v zahraničí.
  Provoz JAMU a DIFA JAMU. Součásti JAMU.
  Návštěva knihovny JAMU a divadelního studia Marta.
Literatura
 • Vnitřní předpisy a normy JAMU. info
 • Studijní plán DIFA JAMU. info
 • žádná literatura není požadována
Výukové metody
* Jednorázová výuka
* Celkový počet hodin kontaktní výuky včetně konzultací: 2 dny
* Celkový počet hodin samostatné práce studenta:
Metody hodnocení
* Zimní semestr
Zápočet na základě přítomnosti
Navazující předměty
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2014, zima 2015, zima 2016, zima 2018, zima 2019, zima 2020, zima 2021, zima 2022, zima 2023.