DAAZX55 Základy práce s médii a na PC

Divadelní fakulta
zima 2020
Rozsah
0/2/2. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučující
MgA. Tomáš Gruna (přednášející)
Mgr. Aleš Záboj (přednášející)
Garance
Divadelní fakulta - Janáčkova akademie múzických umění v Brně
Dodavatelské pracoviště: Divadelní fakulta - Janáčkova akademie múzických umění v Brně
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
DAAZX55/DP: Út 12:00–12:45 304, Út 12:45–13:30 304, A. Záboj
DAAZX55/JT: Pá 8:30–9:15 304, Pá 9:15–10:00 304, A. Záboj
DAAZX55/SC: St 10:15–11:00 304, St 11:00–11:45 304, A. Záboj
DAAZX55/VDN: Po 16:15–17:00 304, Po 17:00–17:45 304, T. Gruna, A. Záboj
Předpoklady
Předmět je určen studentům mateřských oborů. Jedná se o jednosemestrální výuku zařazenou do zimního respektive letního semestru.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
předmět má 9 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Cílem předmětu je stimulace kognitivních procesů, kultivace bipolárních vědomých funkcí myšlení, cítění, vnímání, intuice s akcentací infantilní (méně strukturované, méně využívané) funkce (protipól dominantní funkce).
Zvyšování kompetencí vyplývajících z odborné orientace (studijního oboru) studenta respektive absolventa základního mateřského oboru.
Orientace v komunikačním prostoru interaktivních informačních, komunikačních, audiovizuálních a multimediálních technologií.
Aktivní přístup k individuálnímu rozvoji i týmovému užívání. Zvládnutí nebezpečí pasivního užívání informačních zdrojů a závislostí na nich.
Výstupy z učení
Tvorba dokumentace, případně strukturované dokumentace zahrnující textové reflexe, semestrální, ročníkové a diplomové práce. Dokumentace uměleckých výkonů s využitím interních i externích informačních zdrojů. Tvorba textových, grafických, fotografických reflexí až po dokumenty multimediálního charakteru.
Funkční a aktivní užití na škole dostupných technologií - IT a komunikačních, fotografických i audiovizuálních za účelem dokumentace uměleckých výkonů a odborných aktivit.
Konceptuální zpracování zdrojových materiálů a jejich sdílení prostřednictvím prezentačních technologií.
Osnova
 • Orientace v možnostech užití ve škole existujících IT a ICT (Information and Communication Technologies).
 • Individuální úprava pracovního prostředí běžných IT i specializovaných pracovišť orientovaných na uměleckou tvorbu.
 • Otevřené počítačové programy (open-source software) a možnosti jejich užívání.
 • Základní pravidla dokumentů s grafikou, pořizování fotodokumentace, zvukových záznamů i audiovizuálních záznamů.
 • Zvýšení kompetencí v praktickém užití editorů kancelářských „balíků“ (open-source software).
 • Zvýšení kompetencí v praktickém užití grafických editorů (open-source software).
 • Zvýšení kompetencí v praktickém užití zvukových editorů (open-source software).
 • Zvýšení kompetencí v praktickém užití editorů pro audiovizuální tvorbu.
 • Profesionální (placené) protějšky open-source software.
 • Dokumentace výukových procesů, odborných aktivit a umělecké tvorby (textová, grafická a fotografická, zvuková, s využitím AV technologií).
 • Aktivní tvůrčí zpracování (postprodukce) a prezentace, archivace odborných i uměleckých aktivit.
Literatura
  povinná literatura
 • Spitzer, Manfred, 2012. Digitální demence. Host 2014. ISBN 978-80-7294-872-7.
  neurčeno
 • Otevřené informační zdroje.

  Uživatelské příručky k jednotlivým aplikacím.

Výukové metody
Cvičení,
diskuzní metody, heuristické metody, metody vytváření dovedností, projektová výuka, samostatná práce studentů, komplexní syntéza znalostí i dovedností.
Metody hodnocení
písemný test,
soustavné sledování výkonu studentů,
analýza výsledků činnosti studenta,
projekt, profesní výkon,
aktivní účast ve výuce,
kolokvium.
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2014, zima 2015, zima 2016, zima 2017, zima 2018, zima 2019, zima 2021.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.jamu.cz/predmet/difa/zima2020/DAAZX55