DAAZX55 Základy práce s médii a na PC

Divadelní fakulta
zima 2016
Rozsah
0/2/2. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučující
doc. Mgr. Petr Francán (přednášející)
MgA. Tomáš Gruna (přednášející)
Mgr. Aleš Záboj (přednášející)
Garance
prof. PhDr. Silva Macková
Divadelní fakulta - Janáčkova akademie múzických umění v Brně
Dodavatelské pracoviště: Divadelní fakulta - Janáčkova akademie múzických umění v Brně
Rozvrh
St 10:15–11:45 304
Předpoklady
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu je zvyšování kompetencí vyplývajících z odbornosti studenta respektive absolventa mateřského oboru.
Orientace v komunikačním prostoru interaktivních informačních, komunikačních, audiovizuálních a multimediálních technologií.
Aktivní přístup k individuálnímu rozvoji i týmovému užívání.
Osnova
 • Orientace v možnostech užití ve škole existujících IT a ICT (Information and Communication Technologies).
 • Individuální úprava pracovního prostředí běžných IT i specializovaných pracovišť orientovaných na uměleckou tvorbu.
 • Otevřené počítačové programy (open-source software) a možnosti jejich užívání.
 • Základní pravidla dokumentů s grafikou, pořizování fotodokumentace, zvukových záznamů i audiovizuálních záznamů.
 • Zvýšení kompetencí v praktickém užití editorů kancelářských „balíků“ (open-source software).
 • Zvýšení kompetencí v praktickém užití grafických editorů (open-source software).
 • Zvýšení kompetencí v praktickém užití zvukových editorů (open-source software).
 • Zvýšení kompetencí v praktickém užití editorů pro audiovizuální tvorbu.
 • Profesionální (placené) protějšky open-source software.
 • Dokumentace výukových procesů, odborných aktivit a umělecké tvorby (textová, grafická a fotografická, zvuková, s využitím AV technologií).
 • Aktivní tvůrčí zpracování (postprodukce) a prezentace, archivace odborných i uměleckých aktivit.
Literatura
 • Otevřené informační zdroje.

  Uživatelské příručky k jednotlivým aplikacím.

Výukové metody
Cvičení,
diskuzní metody, heuristické metody, metody vytváření dovedností, projektová výuka, samostatná práce studentů,
komplexní syntéza znalostí i dovedností.
Metody hodnocení
závěrečný písemný test
soustavné sledování výkonu studentů
analýza výsledků činnosti studenta
projekt, profesní výkon
docházka
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2014, zima 2015, zima 2017, zima 2018, zima 2019, zima 2020, zima 2021.