DAAZX92 Tvůrčí tým Encounter/Setkání

Divadelní fakulta
zima 2019
Rozsah
0/2/2. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučující
doc. MgA. Blanka Chládková (přednášející)
Mgr. et Mgr. Adéla Dědová (cvičící)
doc. Mgr. Petr Francán (cvičící)
MgA. BcA. Petra Vodičková, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Aleš Záboj (cvičící)
Garance
doc. MgA. Blanka Chládková
Ateliér divadelní produkce a jevištní technologie - Děkanát - Divadelní fakulta - Janáčkova akademie múzických umění
Dodavatelské pracoviště: Ateliér divadelní produkce a jevištní technologie - Děkanát - Divadelní fakulta - Janáčkova akademie múzických umění
Předpoklady
Student je v rámci své studijní specializace osloven ke spolupráci na realizaci Mezinárodního festivalu divadelních škol SETKÁNÍ/ENCOUNTER organizačním či uměleckým týmem a je rozhodnutý přispět k dobrému výsledku daného ročníku festivalu.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu je umožnit studentům různých specializací DF JAMU participovat na celoroční přípravě, realizaci a postprodukci daného ročníku Mezinárodního festivalu divadelních škol SETKÁNÍ/ENCOUNTER. Studenti různých oborů, a to zejména uměleckých či umělecko-pedagogických, získají znalosti spojené s realizací pětidenního festivalu velkého rozsahu. Naučí se vzájemné spolupráci prostřednictvím dílčích úkolů a posílí své komunikační dovednosti v cizích jazycích.
Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětu schopen využít zkušenosti získané podílem na organizaci mezinárodního festivalu. Jednotlivé výstupy pak závisí na oboru studenta, který je procesu příprav a realizace festivalu zapojen: - komunikační téma;
- vizuál daného ročníku a grafické výstupy;
- výběrová komise;
- režie, dramaturgie nebo scénografie festivalu atd.
Osnova
  • Studenti prakticky realizují naplánované aktivity v rámci organizačního týmu. Jsou zapojeni na základním organizačním článku festivalového týmu a své odpovědnosti a pravomoci realizují na základě prováděcího projektu příslušného ročníku festivalu. Výkon praktických činností se pohybuje v oblasti strategického plánování, tvorby koncepce, vlastní umělecké invence, ale i operativního řešení problémů, vyhodnocení a zpětné vazby, týmové práce a spolupráce, mezioborové komunikace, přičemž je snaha o jejich zapojení v rámci jejich specifické oborové specializace.
Literatura
    povinná literatura
  • Prováděcí projekt příslušného ročníku festivalu SETKÁNÍ/ENCOUNTER, který je jedním z výstupů předmětu Organizace mezinárodního divadelního festivalu. info
Výukové metody
Počet hodin cvičení týdně: 2
(respektive samostatný praktický výkon v rámci organizačního týmu festivalu SETKÁNÍ/ENCOUNTER) během celého akademického roku.
Metody hodnocení
Zápočet za účast na základě hodnocení výkonu pedagogem a vedoucím příslušné organizační sekce festivalu SETKÁNÍ/ENCOUNTER.
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2017, zima 2018, zima 2020, zima 2021, zima 2022.