DAAZX92 SETKÁNÍ/ENCOUNTER Tvůrčí tým

Divadelní fakulta
zima 2021
Rozsah
0/2/2. 3 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. et Mgr. Adéla Dědová (přednášející)
MgA. BcA. Petra Vodičková, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. MgA. Blanka Chládková
Ateliér divadelní produkce a jevištní technologie - Děkanát - Divadelní fakulta - Janáčkova akademie múzických umění
Dodavatelské pracoviště: Ateliér divadelní produkce a jevištní technologie - Děkanát - Divadelní fakulta - Janáčkova akademie múzických umění
Rozvrh
Út 14:30–16:00 104
Předpoklady
Student je v rámci své studijní specializace osloven ke spolupráci na realizaci Mezinárodního festivalu divadelních škol SETKÁNÍ/ENCOUNTER organizačním či uměleckým týmem a je rozhodnutý přispět k dobrému výsledku daného ročníku festivalu.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
předmět má 6 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Cílem předmětu je umožnit studentům různých specializací DF JAMU participovat na celoroční přípravě, realizaci a postprodukci daného ročníku Mezinárodního festivalu divadelních škol SETKÁNÍ/ENCOUNTER. Studenti různých oborů, a to zejména uměleckých či umělecko-pedagogických, získají znalosti spojené s realizací pětidenního festivalu velkého rozsahu. Naučí se vzájemné spolupráci prostřednictvím dílčích úkolů a posílí své komunikační dovednosti v cizích jazycích.
Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětu schopen využít zkušenosti získané podílem na organizaci mezinárodního festivalu. Jednotlivé výstupy pak závisí na oboru studenta, který je procesu příprav a realizace festivalu zapojen: - komunikační téma;
- vizuál daného ročníku a grafické výstupy;
- výběrová komise;
- režie, dramaturgie nebo scénografie festivalu atd.
Osnova
  • Studenti prakticky realizují naplánované aktivity v rámci organizačního týmu. Jsou zapojeni na základním organizačním článku festivalového týmu a své odpovědnosti a pravomoci realizují na základě prováděcího projektu příslušného ročníku festivalu. Výkon praktických činností se pohybuje v oblasti strategického plánování, tvorby koncepce, vlastní umělecké invence, ale i operativního řešení problémů, vyhodnocení a zpětné vazby, týmové práce a spolupráce, mezioborové komunikace, přičemž je snaha o jejich zapojení v rámci jejich specifické oborové specializace.
Literatura
    povinná literatura
  • Prováděcí projekt příslušného ročníku festivalu SETKÁNÍ/ENCOUNTER, který je jedním z výstupů předmětu Organizace mezinárodního divadelního festivalu. info
Výukové metody
Počet hodin cvičení týdně: 2
(respektive samostatný praktický výkon v rámci organizačního týmu festivalu SETKÁNÍ/ENCOUNTER) během celého akademického roku.
Metody hodnocení
Zápočet za účast na základě hodnocení výkonu pedagogem a vedoucím příslušné organizační sekce festivalu SETKÁNÍ/ENCOUNTER.
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2017, zima 2018, zima 2019, zima 2020, zima 2022.