DSCZ204 Making of Models II

Theatre Faculty
Winter 2018
Extent and Intensity
0/2/0. 1 credit(s). Type of Completion: graded credit.
Teacher(s)
David Baránek (lecturer)
Guaranteed by
doc. MgA. Marie Jirásková, Ph.D.
Set and Costume Design Department - Dean’s Office - Theatre Faculty - Janáček Academy of Performing Arts
Supplier department: Set and Costume Design Department - Dean’s Office - Theatre Faculty - Janáček Academy of Performing Arts
Timetable
each even Tuesday 10:15–13:15 MARTA_UCEBNY
Prerequisites (in Czech)
EVER ( DSCL204 Making of Models II )
základní znalost a zkušenost s prací s materiálem, manuální zručnost, prostorové cítění
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
Course objectives (in Czech)
schopnost kopie prostorových objemů předmětů, proporce, odlévání do sádry,lukoprenu tvorba prostorových objektů z různých materiálů
Syllabus (in Czech)
  • Práce na projektu Volná socha na dané téma - libovolný materiál.
    Hlava dle živého modelu Figurální tema
Literature
    recommended literature
  • Jan Zrzavý: Anatomie pro výtvarníky. info
  • Dějiny sochařství. info
Teaching methods (in Czech)
* Pravidelná výuka
* Počet hodin kontaktní výuky týdně: 2
* Počet hodin samostatné práce studenta týdně: 0
Assessment methods (in Czech)
Klasifikovaný zápočet na základě odevzdané práce
Language of instruction
Czech
Further comments (probably available only in Czech)
Information on course enrolment limitations: Pro úspěšný zápis předmětu si zaregistrujte též odpovídající předmět v letním semestru (podle předpokladu "EVER")
The course is also listed under the following terms Winter 2014, Winter 2015, Winter 2016, Winter 2017, Winter 2019, Winter 2020, Winter 2021, Winter 2022.
  • Enrolment Statistics (Winter 2018, recent)
  • Permalink: https://is.jamu.cz/course/difa/winter2018/DSCZ204