DSCZ204 Making of Models II

Theatre Faculty
Winter 2022
Extent and Intensity
0/2/0. 1 credit(s). Type of Completion: graded credit.
Teacher(s)
David Baránek (lecturer)
Guaranteed by
doc. MgA. Marie Jirásková, Ph.D.
Set and Costume Design Department – Dean’s Office – Theatre Faculty – Janáček Academy of Performing Arts
Supplier department: Set and Costume Design Department – Dean’s Office – Theatre Faculty – Janáček Academy of Performing Arts
Timetable
Wed 14:30–16:00 MALIRNA
Prerequisites (in Czech)
základní znalost a zkušenost s prací s materiálem, manuální zručnost, prostorové cítění
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
Course objectives (in Czech)
Cílem předmětu je naučit se vytvořit kopii prostorových objemů předmětů, správně vnímat a přenášet jejich proporce. Student získá praktické dovednosti .- seznámí se s odléváním do sádry a lukoprenu. Získá zkušenosti s prací s různými materiály při tvorbě tvorba prostorových objektů podle vlastního návrhu.
Learning outcomes (in Czech)
Student získá -schopnost převádět viděné do materiálu -získá znalosti různých materiálů vhodných pro výrobů 3D objektů -naučí se používat a zpracovávat různé materiály -zvýší si svou řemeslnou zručnost a prohloubí cit pro materiál
Syllabus (in Czech)
 • 1.úvod 2.hlava dle sádrového modelu 3.odlévání, retuš, patinace 4.hlava dle živého modelu 5.figurální pohybovky 6.volný úkol na dané téma 7.práce s různými materiály 8.lukoprénová forma 9.sklolaminát 10.papírmaš 11.plastelína 12.vosk 13.haptické modelování
Literature
  recommended literature
 • Jan Zrzavý: Anatomie pro výtvarníky. info
 • Dějiny sochařství. info
  not specified
 • HILDRE, Berit: Modelování – hlava a výrazy tváře, Brno, Computer Press, 2006, ISBN 80-251-1325-6
 • WEISS, Gustav: Keramika - umění z hlíny, Grada, 2007, ISBN 8024719542
Teaching methods (in Czech)
* Pravidelná výuka
* Počet hodin kontaktní výuky týdně: 2
* Počet hodin samostatné práce studenta týdně: 0
Assessment methods (in Czech)
Klasifikovaný zápočet na základě odevzdané práce
Language of instruction
Czech
The course is also listed under the following terms Winter 2014, Winter 2015, Winter 2016, Winter 2017, Winter 2018, Winter 2019, Winter 2020, Winter 2021, Winter 2023.
 • Enrolment Statistics (Winter 2022, recent)
 • Permalink: https://is.jamu.cz/course/difa/winter2022/DSCZ204