DSCZ204 Making of Models II

Theatre Faculty
Winter 2017
Extent and Intensity
0/2/0. 1 credit(s). Type of Completion: graded credit.
Teacher(s)
David Baránek (lecturer)
Guaranteed by
doc. MgA. Marie Jirásková, Ph.D.
Set and Costume Design Department – Dean’s Office – Theatre Faculty – Janáček Academy of Performing Arts
Supplier department: Set and Costume Design Department – Dean’s Office – Theatre Faculty – Janáček Academy of Performing Arts
Timetable
Mon 16:00–17:30 MARTA_UCEBNY
Prerequisites (in Czech)
EVER ( DSCL204 Making of Models II )
základní znalost a zkušenost s prací s materiálem, manuální zručnost, prostorové cítění
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
Course objectives (in Czech)
schopnost kopie prostorových objemů předmětů, proporce, odlévání do sádry,lukoprenu tvorba prostorových objektů z různých materiálů
Syllabus (in Czech)
  • Práce na projektu Volná socha na dané téma - libovolný materiál.
    Hlava dle živého modelu Figurální tema
Literature
    recommended literature
  • Jan Zrzavý: Anatomie pro výtvarníky. info
  • Dějiny sochařství. info
Teaching methods (in Czech)
* Pravidelná výuka
* Počet hodin kontaktní výuky týdně: 2
* Počet hodin samostatné práce studenta týdně: 0
Assessment methods (in Czech)
Klasifikovaný zápočet na základě odevzdané práce
Language of instruction
Czech
Further comments (probably available only in Czech)
Information on course enrolment limitations: Pro úspěšný zápis předmětu si zaregistrujte též odpovídající předmět v letním semestru (podle předpokladu "EVER")
The course is also listed under the following terms Winter 2014, Winter 2015, Winter 2016, Winter 2018, Winter 2019, Winter 2020, Winter 2021, Winter 2022, Winter 2023.
  • Enrolment Statistics (Winter 2017, recent)
  • Permalink: https://is.jamu.cz/course/difa/winter2017/DSCZ204