DSCL204 Making of Models II

Theatre Faculty
Summer 2024
Extent and Intensity
0/2/0. 1 credit(s). Type of Completion: graded credit.
Teacher(s)
David Baránek (lecturer)
Guaranteed by
doc. MgA. Marie Jirásková, Ph.D.
Set and Costume Design Department - Dean’s Office - Theatre Faculty - Janáček Academy of Performing Arts
Supplier department: Set and Costume Design Department - Dean’s Office - Theatre Faculty - Janáček Academy of Performing Arts
Prerequisites (in Czech)
základní znalost a zkušenost s prací s materiálem, manuální zručnost, prostorové cítění
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
Course objectives (in Czech)
Cílem předmětu je naučit se vytvořit kopii prostorových objemů předmětů, správně vnímat a přenášet jejich proporce. Student získá praktické dovednosti .- seznámí se s odléváním do sádry a lukoprenu. Získá zkušenosti s prací s různými materiály při tvorbě tvorba prostorových objektů podle vlastního návrhu.
Learning outcomes (in Czech)
Student získá -schopnost převádět viděné do materiálu -získá znalosti různých materiálů vhodných pro výrobů 3D objektů -naučí se používat a zpracovávat různé materiály -zvýší si svou řemeslnou zručnost a prohloubí cit pro materiál
Syllabus (in Czech)
 • 1. Práce na projektu Volná socha na dané téma z libovolného materiálu 2. konzultace námětu, první studie a výběr materiálu 3.-5. modelování či jiný druh práce na daném námětu 6. odlévání 7. -12. hlava dle živého modelu - modelování 13. odlévání
Literature
  recommended literature
 • Jan Zrzavý: Anatomie pro výtvarníky. info
 • Dějiny sochařství. info
  not specified
 • HILDRE, Berit: Modelování – hlava a výrazy tváře, Brno, Computer Press, 2006, ISBN 80-251-1325-6
 • WEISS, Gustav: Keramika - umění z hlíny, Grada, 2007, ISBN 8024719542
Teaching methods (in Czech)
* Pravidelná výuka
* Počet hodin kontaktní výuky týdně: 2
* Počet hodin samostatné práce studenta týdně: 0
Assessment methods (in Czech)
Klasifikovaný zápočet na základě odevzdané práce
Language of instruction
Czech
The course is also listed under the following terms Summer 2015, Summer 2016, Summer 2017, Summer 2018, Summer 2019, Summer 2020, Summer 2021, Summer 2022, Summer 2023.
 • Enrolment Statistics (recent)
 • Permalink: https://is.jamu.cz/course/difa/summer2024/DSCL204