DRBZ309 Dějiny režie II

Divadelní fakulta
zima 2015
Rozsah
1/1/4. 2 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
MgA. Claudia Francisci (přednášející)
Garance
prof. Mgr. Petr Oslzlý
Ateliér režie a dramaturgie Petra Oslzlého – Ateliér režie a dramaturgie – Děkanát – Divadelní fakulta – Janáčkova akademie múzických umění
Dodavatelské pracoviště: Ateliér režie a dramaturgie Petra Oslzlého – Ateliér režie a dramaturgie – Děkanát – Divadelní fakulta – Janáčkova akademie múzických umění
Rozvrh
Út 10:15–11:45 406
Předpoklady
EVER ( DRBL309 Dějiny režie II )
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Jiné omezení: Pro úspěšný zápis předmětu si zaregistrujte též odpovídající předmět v letním semestru (podle předpokladu "EVER")
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Získat přehled o jednotlivých typech a metodách divadelní režie prostřednictvím podrobného studia tvorby vybraných režisérů a zároveň získat znalost specifické terminologie v oboru dějin a teorie režie.

Osnova
 • Dvousemestrální přednáškový seminář v základu oboru, navazuje na "Dejiny rezie I.". Je, určený pro třetí ročníky činoherní režie a koncentruje se na vyložení základních režijních postupů a metod dalsich stěžejních světových režisérů od Maxe Reinhardta po současnost. Kromě analýz vybraných divadelních představení jednotlivých režisérů, bude výklad podle možnosti doplňován fotografickými materiály, videem a aktivními vstupy jednotlivých studentů. Předmět u studenta předpokládá zvládnutí základní studijní literatury a vypracování zadaných úkolů, které budou doplňovat podle potřeby přednáškový cyklus. Zkouška se bude skládat ze dvou částí. Z odevzdaní prací, které bude následovat společný hodnotící dialog se studenty nad nimi a z ústního pohovoru. Témata: Brook, Craig, Reinhardt, Piscator, Brecht, Futurismus, Dadaismus, Surrealismus, Boal, Chaikin, Foreman, Schumann, Cage a happening, Wilson, atd.

  Dějiny režie II. jsou zaměřeny na další režijní osobnosti německé režie (M.Reinhardt, E.Piscator, B.Brecht), na režii futurismu, dadaismu a sůrrealismu, americkou avantgardu (J.Chaikin, R.Foreman, R.Wilson, J.Cage, P.Schumann), na režii P.Brooka, E.G.Craiga a A.Boala.
Literatura
  povinná literatura
 • PRIMÁRNÍ LITERATURA:. info
 • SCHERHAUFER, P.: Čítanka z dejín divadelnej réžie II., III. a IV. info
 • kapitola "Aréna" a "Novobarokní divadlo v Salcburgu", in: BRAULICH, str. 123-179. info
 • "Scéna na ulici, základný model epického divadla" a "Krátky popis novej hereckej techniky, ktorá vyvolává odcudzovací efekt", in: BRECHT, B.: O divadelnom umení. Bratislava: Slov.vydav.krás.lit., 1959, s. 137-165. info
 • BRECHT, B.: přečíst jednu z her, nejlépe "Kavkazský křídový kruh". info
 • ENGELOVÁ, L.: Režijní kniha Snu noci svatojánské Brooka. info
 • BROOK, P.: Prázdný prostor. info
 • kapitola "John Cage" (kolektiv autorů), in: Slovenská hudba (revue pre hudobnú kultúru), 1993, č.1, s. 106-145. info
 • ŠIMKOVÁ, S.: Stretnutie umení podĺa Roberta Wilsona, in: Svět a divadlo , 1996, č. 6., s. 154-165. info
 • GOTTLIEB, S.: Off Off Hurrah : Open Theatre v New Yorku, in: Scénografie , 1968, č. 3., s. 59-77. info
 • FOREMAN, R.: Rozhovor s Richardem Foremanem, in: Disk , červen 2003, č. 4., s. 126-128. info
 • SCHECHNER, R.: Sestup a pád (americké) avantgardy, in: Bulletin AMD , březen 1988, č. 3., s. 52-64. info
 • HENDL, J.: Lidové divadlo Augusto Boala. info
 • SCHUMANN, P.: Chléb a loutky, in: Scénografie , 1972, č. 30., s. 3. info
 • OSTROVSKIJ, A.: Craig inscenuje Hamleta v Moskvě, in: Divadelní revue, červen, 2007, č. 2, s. 3-34. info
 • BABLET, D.: Hamlet v Moskvě, in: Scénografie, 1964, č. 3, s. 21-29. info
  neurčeno
 • SEKUNDÁRNÍ LITERATURA:. info
 • 
FUTURISMUS:
. info
 • KIRBY, M.: Futurist Performance. New York: E.P.Dutton& Co., INC., 1971. info
 • PORTNER, P.: Experimentální divadlo. Praha: Orbis, 1965. info
 • 
KONEČNÝ, D.: FUTUR-ismus /6./. Praha: Odeon, 1974.
. info
 • DADAISMUS:. info
 • 
GORDON, M. /ed./: Dada Performance. New York: PAJ Publications, 1987. info
 • 
KUNDERA, L.: Dada. Jazzpetit č. 13. info
 • SURREALISMUS:
. info
 • EFFENBERGER, V.: Výtvarné projevy surrealismu. Praha : Odeon, 1969. (teorie - metody - postupy). info
 • NADEAU, M.: Dějiny surrealismu a surrealistické dokumenty. Olomouc: Votobia, 1994. info
 • . info
 • REINHARDT:
. info
 • HILAR, K. Hugo: Divadelní promenády - Zápisník dojmův a idejí 1906 - 1914. Praha: Borový, 1915. info
 • BRAULICH, H.: Max Reinhardt: divadlo mezi snem a skutečností. Praha: Orbis, 1969. info
 • 
POKORNÝ, J. /ed./: Kniha o kabaretu. Praha: Mladá fronta, 1988. info
 • BRECHT:. info
 • 
BRECHT, B.: O divadelnom umení. Bratislava: Slov.vydav.krás.lit., 1959. info
 • 
BRECHT, B.: Myšlenky. Praha: Čs. spisovatel, 1958. info
 • BRECHT, B.: Divadelní hry I. - V. - vycházelo v SNKLÚ a pozdeji Odeon Praha. info
 • 
HAJDA, A.: Brechtovská divadelní poetika, in: Divadelní studie , č. 2 . Brno: JAMU, 1992. info
 • WEKWERTH, M.: Proměna divadla. Praha: Orbis, 1964. info
 • 
KUNDERA, L.: Brecht. Brno: JAMU, 1998. info
 • 
POKORNÝ, J. /ed./: Kniha o kabaretu. Praha: Mladá fronta, 1988.
. info
 • doslovy Jana Grossmana in:BRECHT, B.: Divadelní hry I. - V. - vycházelo v SNKLÚ a pozdeji Odeon Praha. info
 • PISCATOR:. info
 • 
Piscatorovo divadlo vyznania. Bratislava: Divadelný ústav, 1969. info
 • 
PISCATOR, E.: Politické divadlo. Praha: Svoboda, 1971. info
 • 
ŠTÚROVÁ, N.: Piscatorovo divadlo vyznania. Bratislava: DÚ, 1969.
. info
 • BROOK:. info
 • 
BROOK, P.: There Are No Secrets. info
 • BROOK, P.: Pohyblivý bod. info
 • BROOK, P.: Nitky času
. info
 • BROOK, P.: The Open Door. info
 • BROOK, P.: Evoking Shakespeare. info
 • HEILPERN, J.: Conference of the Birds. info
 • 
WILLIAMS, D.: Peter Brook: A Theatrical Casebook. info
 • CAGE:. info
 • CAGE, J.: Silence. info
 • CAGE, J.: A Year from Monday. info
 • WILSON:. info
 • SHYER, : Robert Wilson and his collaboraters. info
 • BRECHT, S.: The Theatre of Visions: Robert Wilson. London: Methuen Drama, 1994. info
 • http://prelectur.stanford.edu/lecturers/wilson/. info
 • http://www.robertwilson.com. info
 • GAJDOŠ, J.: Hypersurreálne divadlo Roberta Wilsona, in: GAJDOŚ, J.: Postmoderné podoby divadla. info
 • CHAIKIN:. info
 • 
CHAIKIN, J.: The Presence of the Actor. NY, 1991. info
 • 
BLUMENTHAL, E.: Chaikin Joseph. Cambridge University Press, 1984. info
 • FOREMAN:. info
 • http://www.ontological.com. info
 • dále výběr:. info
 • DaAVY, K.: Richard Foreman and the Ontological-Hysteric Theatre. UMI Research Press, 1981. The Director's Voice: Twenty-One Interviews. (Chapter on Foreman). TCG Publishers, 1988. info
 • In Their Own Words: Contemporary American Playwrights. (Chapter on Foreman). TCG Publishers, 1988. info
 • COLE, S.: Directors in Rehearsal: A Hidden World. (Chapter on Foreman). Routledge, 1992. info
 • ROBINSON, M.: The Other American Drama. (Chapter on Foreman). Cambridge University. info
 • Press, 1994. info
 • MACDONALD, E.: Theater at the Margins: Text and the Post-Structured Stage. (Chapter on Foreman). University of Michigan Press, 1993. info
 • KAYE, N.: Postmodernism and Performance. (Chapter on Foreman). Macmillian, 1994. info
 • GAJDOŠ, J.: Divadlo okamihov Richarda Foremana, in: GAJDOŚ, J.: Postmoderné podoby divadla. GAJDOŠ, J.: Richard Foreman a jeho Panika! : (Jak být šťastný), in: Disk , červen 2003, č. 4., s. 123-125. Povinně:
FOREMAN, R.: Rozhovor s Richardem Foremanem, in: Disk , červen 2003, č. 4., s. 126-SCHECHNER, R.: Sestup a pád (americké) avantgardy, in: Bulletin AMD , březen 1988, č. 3., s. 52-64. info
 • BOAL:. info
 • 
HENDL, J.: Lidové divadlo Augusto Boala. info
 • Divadlo forum Augusta Boala / Uchytilová Barbora . -- In: Tvořivá dramatika , září 2003, roč. 14, č. 2. -- s. 1-2. -- Článek o divadle A. Boala. info
 • BREAD AND PUPPETS:. info
 • MALÍKOVÁ, N.: Chléb, loutky a Kolumbus - Bezelstný Schumann podruhé, in: Československý loutkář , 5.9.1991, č. 9., s. 193-195. info
 • BRECHT, S.: Chudé divadlo, in: Scénografie , 1972, č. 30., s. 18-19. info
 • HULEC, V.: Divadlo, které zpomaluje čas : (Bread and Puppet Theatre, Praha, 30.5.-1.6.1991), in: Svět a divadlo , 1991, č. 6., s. 47-51. info
 • SCHUMAN, E.: Hudba a nástroje ve Volání lidu po mase, in: Scénografie , 1972, č. 30., s.9-60. info
 • MALÍKOVÁ, N.: I v Čechách měl pro Schumanna den ráno, poledne a večer, in: Loutkář , 1995, č. 3., s. 65-66. info
 • HULEC, V.: K historii Bread and Puppet, in: Loutkář , 1993, č. 2., s. 25. info
 • BRECHT, S.: Masky, in: Scénografie , 1972, č. 30., s. 28.
. info
 • BRECHT, S.: Náboženské divadlo, in: Scénografie , 1972, č. 30., s. 4-17. info
 • DENNISON, G.: Oheň, in: Scénografie , 1972, č. 30., s. 32-36. info
 • E.G.CRAIG:. info
 • článek "Craig inscenuje Hamleta v Moskvě" (Arkadije Ostrovského). info
 • http://www.divadlo.cz/art/clanek.asp?id=14443. info
 • WALTON, J.Michael /ed/: Craig on the Theatre. London: Methuen, 1983. info
 • 
CRAIG, E.: Gordon Craig - historia zycia. Warszawa: PIW, 1976. info
 • 
JURKOWSKI, H.: Craig a loutky, in: Loutkář, roč. 2002, č. 2, s. 61-63. info
 • 
MAKONIJ, K.: Craig, creature, critter a nadherec, in: Divadelní revue, červen 2007, č.2, s. 97-103. info
 • JURKOWSKI, H.: Craigova laboratoř - II., in: Loutkář, 2007, č. 2, s. 59-61. info
 • JURKOWSKI, H.: Craigova laboratoř - nadloutka - modelové divadlo - loutkové divadlo, in: Loutkář, 2007, č.1, s. 13-15. info
 • JINDRA, V.: Edward Gordon Craig, in: Scénografie, 1984, č. 50-51, s. 105-107.
. info
Výukové metody
Pravidelná výuka
Počet hodin kontaktní výuky týdně: 2 (přednáška)
Počet hodin samostatné práce studenta týdně: 4
Metody hodnocení
Zimní semestr
Písemná zkouška - písemný deník vytvořený na základě samostatné četby primární literatury se zvládnutím základní terminologie
Ústní zkouška - analýza konkrétní režijní metody daného režiséra
Letní semestr
Písemná zkouška - písemný deník vytvořený na základě samostatné četby primární literatury se zvládnutím základní terminologie
Ústní zkouška - analýza konkrétní režijní metody daného režiséra

Státní závěrečná zkouška - podmínkou je absolvování všech 4 semestrů přednášek z dějin režie I. a dějin režie II.
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2018, zima 2019, zima 2020, zima 2021, zima 2022, zima 2023.