logo Divadelní fakulta Ateliér režie a dramaturgie Petra Oslzlého
Ateliér režie a dramaturgie
5453102701 ARD-O ARD Děkanát JAMU

Garantovaná výuka   Publikační činnost

vedoucí ateliéruprof. Mgr. Petr Oslzlý

Zaměstnanci