DHAZ205 Ansámblový zpěv

Divadelní fakulta
zima 2015
Rozsah
0/2/0. 1 kr. Ukončení: kz.
Vyučující
doc. Mgr. Karel Hegner (přednášející)
Mgr. Petr Svozílek (přednášející)
Garance
doc. Mgr. Karel Hegner
Kabinet zpěvu - Děkanát - Divadelní fakulta - Janáčkova akademie múzických umění
Dodavatelské pracoviště: Ateliér činoherního herectví Lukáše Riegra - Ateliér činoherního herectví - Děkanát - Divadelní fakulta - Janáčkova akademie múzických umění
Rozvrh
Út 18:00–19:30 105
Předpoklady
EVER ( DHAL205 )
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Jiné omezení: Pro úspěšný zápis předmětu si zaregistrujte též odpovídající předmět v letním semestru (podle předpokladu "EVER")
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Výuka ansámblového zpěvu je nedílnou součástí hudebního vzdělání studentů činoherního herectví, v praxi se s problematikou zpívání ve vícehlasém seskupení setkávají velmi často. Systematická příprava studentům zvyšuje šance pro uplatnění v divadlech, kde jsou v současné době často uváděna hudebně-dramatická díla: muzikály i činohry s výraznou hudební složkou. Významně se prohlubuje schopnost pěvecko - hereckého uchopení požadované úlohy v rámci teamové spolupráce. Student se naučí vést svůj part a zároveň adekvátně reagovat na ostatní kolegy na jevišti. Ve vyšších ročnících se předpokládá spolupráce
s kabinetem pohybu za účelem správné koordinace zpěvní a taneční složky hereckého ansámblu.
Osnova
 • Rytmická a intonační cvičení, sluchová analýza, hudební terminologie. Cvičení nejprve unisono s důrazem na čistou intonaci, schopnost představy tónu a jeho produkci s dynamickými a výrazovými nuancemi,následně přistoupení k vícehlasému zpěvu. Základní harmonické postupy a spoje. Repertoár: lidové a umělé písně s přihlédnutím k hereckým potřebám.

  1. ročník: Kánon, jednodušší (dvou -tříhlasé) ansámblové úpravy písní(swing, blues, pop, latin, lidové písně,...). Kratší vokální ansámblová cvičení propojená s mluveným slovem a postupné zapojení hereckého tvůrčího potenciálu studentů. Výuka základní hudební teorie na praktických ukázkách během studia jednotlivých skladeb.
  2. ročník: Složitější ( tří - čtyřhlasé) úpravy písní širšího žánrového okruhu a různých stylů. Propojení s ansámblovou hereckou, event. taneční akcí. Důraz na přirozený, stylově správný projev a sdělnost. Veřejná vystoupení dle možností. 3. ročník: Rozvíjení a upevňování znalostí a dovedností získaných v předchozích ročnících, výuka uzpůsobená konkrétním potřebám daného ročníku.
Literatura
  doporučená literatura
 • Originální notové materiály, vícehlasé transkripce písní různých žánrů,arr. Mac Huff, Kirby Shaw, Carl Strommen, Andy Back ad.,vlastní úpravy přizpůsobené požadavkům, dispozicím a potřebám studentů daného ročníku. info
 • Mertl, Ivo: Abeceda pro hudebníky, Brno 1999. info
 • Jelínek, Stanislav: Základní hudební pojmy, Kladno 2006. info
 • Kofroň, Jaroslav. Učebnice intonace a rytmu, Praha: 1985. info
 • Lýsek, František. Vokální intonace a rytmus. Praha :1955. info
 • Doležil, Metod. Intonace a elementární rytmus. Praha :1979. info
Výukové metody
Cvičení
Počet hodin kontaktní výuky týdně: 2
Metody hodnocení
Zimní semestr:

Klasifikovaný zápočet na základě docházky a pokroku studenta. Klauzura v podobě veřejné předváděčky. V  1.ročníku test ze znalosti not a základní hudební terminologie.

Letní semestr:

Klasifikovaný zápočet na základě docházky a pokroku studenta. Klauzura v podobě veřejné předváděčky.
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2019, zima 2020, zima 2021, zima 2022.