DHAZ205 Zpěv ansámblový II

Divadelní fakulta
zima 2020
Rozsah
0/2/0. 1 kr. Ukončení: kz.
Vyučující
Mgr. Petr Svozílek (přednášející)
Garance
doc. Mgr. Karel Hegner
Kabinet zpěvu - Děkanát - Divadelní fakulta - Janáčkova akademie múzických umění
Dodavatelské pracoviště: Ateliér činoherního herectví Lukáše Riegra - Ateliér činoherního herectví - Děkanát - Divadelní fakulta - Janáčkova akademie múzických umění
Rozvrh
Út 10:15–11:00 105, Út 11:00–11:45 105
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Výuka ansámblového zpěvu je nedílnou součástí hudebního vzdělání studentů činoherního herectví, v praxi se s problematikou zpívání ve vícehlasém seskupení setkávají velmi často. Systematická příprava studentům zvyšuje šance pro uplatnění v divadlech, kde jsou v současné době často uváděna hudebně-dramatická díla: muzikály i činohry s výraznou hudební složkou. Významně se prohlubuje schopnost pěvecko - hereckého uchopení požadované úlohy v rámci teamové spolupráce. Student se naučí vést svůj part a zároveň adekvátně reagovat na ostatní kolegy na jevišti. Ve vyšších ročnících se předpokládá spolupráce
s kabinetem pohybu za účelem správné koordinace zpěvní a taneční složky hereckého ansámblu.
Výstupy z učení
Aplikace teoretických znalostí do praktických výstupů v požadovaných interpretačních tvarech. Schopnost doladit se intonačně a dynamicky do příslušného hlasu na základě práce s dechovou oporou. Artikulační jistota ve zpívaném vícehlasém textu. Zapojení pohybové (taneční) složky. Schopnost partnerského a skupinového cítění - vnímání sebe v rámci celku.
Osnova
  • Rytmická a intonační cvičení, pěvecká cvičení na rozezpívání, sluchová analýza, hudební terminologie. Složitější ( tří - čtyřhlasé) úpravy písní širšího žánrového okruhu a různých stylů. Propojení s ansámblovou hereckou, event. taneční akcí. Důraz na přirozený, stylově správný projev a sdělnost. Rozvíjení muzikality a schopnosti přirozeného propojení mluvního a zpěvního hlasu hledáním společných atributů (důrazy, artikulace, barva hlasu). Veřejná vystoupení s doprovodem klavíru. Propojení sólového a sborového zpěvu šansonového charakteru s poezií v rámci spolupráce v předmětu Umělecký přednes.
Literatura
    doporučená literatura
  • Originální notové materiály, vícehlasé transkripce písní různých žánrů,arr. Mac Huff, Kirby Shaw, Carl Strommen, Andy Back ad.,vlastní úpravy přizpůsobené požadavkům, dispozicím a potřebám studentů daného ročníku. info
  • Mertl, Ivo: Abeceda pro hudebníky, Brno 1999. info
  • Jelínek, Stanislav: Základní hudební pojmy, Kladno 2006. info
  • Kofroň, Jaroslav. Učebnice intonace a rytmu, Praha: 1985. info
  • Lýsek, František. Vokální intonace a rytmus. Praha :1955. info
  • Doležil, Metod. Intonace a elementární rytmus. Praha :1979. info
Výukové metody
Cvičení
Počet hodin kontaktní výuky týdně: 2
Metody hodnocení
Klasifikovaný zápočet (zápočet) na základě docházky a pokroku studenta. Samostatná klauzura v podobě veřejné pěvecké předváděčky, event. klauzura spojená s předmětem Umělecký přednes.
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2015, zima 2019, zima 2021, zima 2022.