DAAZX14 Autorská tvorba

Divadelní fakulta
zima 2015
Rozsah
0/2/2. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučující
doc. MgA. Pavel Trtílek, Ph.D. (přednášející)
Garance
prof. PhDr. Silva Macková
Divadelní fakulta - Janáčkova akademie múzických umění
Dodavatelské pracoviště: Divadelní fakulta - Janáčkova akademie múzických umění
Předpoklady
EVER ( DAALX14 Autorská tvorba )
Seminář je otevřen studentům všech oborů a ročníků. Podmínkou je aktivní literární tvorba, která je předmětem osobních konzultací.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Jiné omezení: Pro úspěšný zápis předmětu si zaregistrujte též odpovídající předmět v letním semestru (podle předpokladu "EVER")
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Rozvíjení autorského tvůrčího potenciálu.
Osnova
  • Pravidelná autorská činnost je nezbytným předpokladem vývoje individuálních autorských schopností v podobném smyslu, jako když hudebník pravidelně cvičí na hudební nástroj, aby se neustále zdokonaloval ve své virtuozitě. Talent ani fantazii naučit nelze, lze je však rozvíjet, posilovat a usazovat. Podstatou semináře je nejen podnítit, ale především rozvinout autorský potenciál posluchačů, směrovat je k vlastnímu aktivnímu tvůrčímu přístupu a k samostatné činnosti na tvorbě uměleckých textů (schopnost náležitě se vyjadřovat, uchopovat nejrůznější literární útvary i žánry, obratně zacházet se stylistikou, zvládat rozličné autorské techniky, postupy apod.).
Literatura
  • Dočekalová, Markéta: Tvůrčí psaní pro každého : Naučte se vyprávět příběhy, jak se píše povídka, novela a román, praktická cvičení (Praha, 2009). info
  • Fišer, Zbyněk - Tvůrčí psaní: malá učebnice technik tvůrčího psaní (Brno, 2001). info
  • Skorunka, František - Úvod do tvůrčího psaní (České Budějovice, 2006). info
  • Studený, J. Drama a jazyk: teorie a praxe tvůrčího psaní. 1.vyd. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2003. ISBN 80-7194-609-5. info
Výukové metody
Individuální výuka formou konzultací. Počet hodin kontaktní výuky týdně: 2 Počet hodin samostatné práce studenta týdně: 3 a více
Metody hodnocení
Zápočet na základě konzultovaných autorských textů.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2014, zima 2016, zima 2017, zima 2018, zima 2019, zima 2020, zima 2021, zima 2022.