DPHLX08B Cizí jazyk – Angličtina II

Divadelní fakulta
léto 2021
Rozsah
0/0/10. 5 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
Adrian Hundhausen (přednášející)
Mgr. Karel Pala (přednášející)
Garance
prof. PhDr. Václav Cejpek
Ateliér doktorských studií – Děkanát – Divadelní fakulta – Janáčkova akademie múzických umění
Dodavatelské pracoviště: Ateliér doktorských studií – Děkanát – Divadelní fakulta – Janáčkova akademie múzických umění
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Student je schopen komunikovat v angličtině řečí i písmem minimálně od úrovně B1+ i v akademickém prostředí. Má dostatečnou slovní zásobu zejména v teoretické a umělecké oblasti, na kterou je zaměřen jeho výzkum. Umí si připravit odborný text (tvůrčí záměr, synopsi, konferenční příspěvek) v anglickém jazyce, je schopen jej prezentovat před akademickou obcí a diskutovat o něm. Za tímto účelem by měl dosáhnout úrovně minimálně B2+ do konce 4. semestru. Zkouška se skládá z ústní a písemné části: ústní částí je patnáctiminutová prezentace doktorského projektu pro studenty bakalářského studia včetně diskuse, písemnou částí se rozumí písemná verze této prezentace na minimální publikovatelné úrovni, doplněná glosářem s 30 až 50 výrazně specifickými odbornými termíny.
Výstupy z učení
Pokročilejší akademické psaní a akademická ústní komunikace.
Osnova
  • Závěrečná zkouška: Ústní a písemná prezentace PhD projektu, doložená glosářem 30 až 50 odborných termínů, které nejsou obvykle dohledatelné ve slovníku obecného jazyka.
  • Cílem zkoušky je imitace reálné konferenční prezentace včetně vytvoření písemné verze této prezentace, publikovatelné v odborném tisku (zvládnutí tzv. „konferenčního trenažéru“).
  • a)V návaznosti na kurz prezentačních dovedností oznámí nejprve student na začátku 4. (letního) semestru pedagogovi (A. Hundhausen), kdy se dostaví k ústní prezentaci svého PhD projektu. Ta má délku 15 minut a musí se uskutečnit v období výuky, protože proběhne v regulérní výuce anglického jazyka pro studenty bakalářského studijního programu a za jejich zapojení do následné diskuse. Ústní prezentace vlastního PhD projektu může být totožná s příspěvkem na mezinárodní konferenci doktorských studií divadelních škol. Zpětná vazba bude studentovi poskytnuta v rámci diskuse po odprezentování projektu. Bude-li to považovat pedagog za nutné, dohodne se se studentem na následné konzultaci rozebírající a uzavírající ústní zkoušku. V případě nesplnění nároků kladených na ústní prezentaci je studentovi umožněno zkoušku opakovat (viz čl. 94 Studijního a zkušebního řádu*).
  • b)Písemnou verzi prezentace v rozsahu minimálně 5 normostran zašle student pedagogovi (K. Pala) elektronicky během letního semestru. Může tak učinit ve výukovém období nebo během první části letního zkouškového období, nejpozději však do 30. 6. příslušného akademického roku. Součástí příspěvku je i jeho anotace v rozsahu maximálně 10 řádků. Písemná verze vlastního PhD projektu může být totožná s příspěvkem na mezinárodní konferenci doktorských studií divadelních škol. K prezentaci bude přiložen glosář 30-50 odborných termínů (specifických klíčových slov či slovních spojení v angličtině a češtině, která jsou nebo budou obsažena v disertační práci). Stručná definice v češtině u velmi specializovaných termínů je vítaná (není však nutností). Pedagog elektronicky potvrdí studentovi přijetí prezentace a oznámí mu hodnocení. Nebude-li písemná verze na minimální publikovatelné úrovni (cca B2 SERR), bude student povinen dostavit se na ústní konzultaci, poté text opravit na publikovatelnou úroveň a opětovně poslat pedagogovi. Teprve potom bude možno závěrečnou zkoušku uzavřít. Předlohy a vzory písemné prezentace budou dostupné na školním webu jako studijní materiál.
  • Pedagog zodpovědný za bod a): A. Hundhausen, email: 5692@post.jamu.cz
  • Pedagog zodpovědný za bod b): K. Pala, email: pala@jamu.cz nebo 5638@post.jamu.cz
Metody hodnocení
Zkouška – na základě splnění výše uvedených úkolů.
Předmět je zařazen také v obdobích léto 2020, léto 2022, léto 2023, léto 2024.