DPHLX08B Cizí jazyk – Angličtina II

Divadelní fakulta
léto 2022
Rozsah
0/0/10. 5 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
Adrian Hundhausen (přednášející)
Mgr. Jiří Lukl (přednášející)
Garance
prof. PhDr. Václav Cejpek
Kabinet jazyků – Děkanát – Divadelní fakulta – Janáčkova akademie múzických umění
Dodavatelské pracoviště: Kabinet jazyků – Děkanát – Divadelní fakulta – Janáčkova akademie múzických umění
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Student je schopen komunikovat v angličtině řečí i písmem minimálně od úrovně B1+ i v akademickém prostředí. Má dostatečnou slovní zásobu zejména v teoretické a umělecké oblasti, na kterou je zaměřen jeho výzkum. Umí si připravit odborný text (tvůrčí záměr, synopsi, konferenční příspěvek) v anglickém jazyce, je schopen jej prezentovat před akademickou obcí a diskutovat o něm. Za tímto účelem by měl dosáhnout úrovně minimálně B2+ do konce 4. semestru. Zkouška se skládá z ústní a písemné části: ústní částí je patnáctiminutová prezentace doktorského projektu pro studenty bakalářského studia včetně diskuse, písemnou částí se rozumí písemná verze této prezentace na minimální publikovatelné úrovni, doplněná glosářem s 30 až 50 výrazně specifickými odbornými termíny.
Výstupy z učení
Pokročilejší akademické psaní a akademická ústní komunikace.
Osnova
  • Závěrečná zkouška: Ústní a písemná prezentace PhD projektu, doložená glosářem v rozsahu 20 až 30 odborných termínů, které jsou nebo budou obsaženy v disertaci, a to s minimálně jednovětnou stručnou definicí výrazu v češtině i angličtině. Bude se jednat o specifická klíčová slova, ryze odborné termíny či tzv. "buzz words", která nejsou obsažena či stěží dohledatelná ve slovnících obecného jazyka ani v Glosáři terminologie dramatických umění DF JAMU. Cílem zkoušky je imitace reálné konferenční prezentace včetně vytvoření písemné verze této prezentace, publikovatelné v odborném tisku (zvládnutí tzv. „konferenčního trenažéru“).
  • a) ÚSTNÍ PREZENTACE PhD PROJEKTU
  • V návaznosti na kurz prezentačních dovedností oznámí pedagog (A. Hundhausen) studentovi, kdy se dostaví k ústní prezentaci svého PhD projektu. Patnáctiminutová prezentace doktorského projektu proběhne v regulérní výuce anglického jazyka pro studenty bakalářského studijního programu včetně diskuse. Ústní prezentace vlastního PhD projektu může být totožná s příspěvkem na mezinárodní konferenci doktorských studií divadelních škol. Zpětná vazba bude studentovi poskytnuta v rámci diskuse po odprezentování projektu.
  • b) PÍSEMNÁ VERZE ÚSTNÍ PREZENTACE PhD PROJEKTU
  • Písemnou verzi prezentace v rozsahu minimálně 4 a maximálně 5 normostran zašle student pedagogovi (K. Pala) elektronicky během letního semestru. Může tak učinit ve výukovém období nebo během první části letního zkouškového období, nejpozději však do 30. 6. příslušného akademického roku. Součástí příspěvku je i jeho anotace v rozsahu maximálně 10 řádků. Písemná verze vlastního PhD projektu může být totožná s příspěvkem na mezinárodní konferenci doktorských studií divadelních škol. K prezentaci bude přiložen glosář v rozsahu 20 až 30 odborných termínů, které jsou nebo budou obsaženy v disertaci, a to s minimálně jednovětnou stručnou definicí výrazu v češtině i angličtině. Budou-li tyto definice převzaty a nikoli vytvořeny studentem, je třeba uvést zdroje, odkud jsou převzaty. Bude se jednat o specifická klíčová slova, ryze odborné termíny či tzv. "buzz words", která nejsou obsažena ve slovnících obecného jazyka ani v Glosáři terminologie dramatických umění DF JAMU. Písemný text bude odeslán ve Wordu, glosář může být odeslán i v Excelu. Pedagog elektronicky potvrdí studentovi přijetí prezentace a oznámí mu hodnocení. Nebude-li písemná verze na minimální publikovatelné úrovni (cca B2 SERR), bude student povinen dostavit se na ústní konzultaci, poté text opravit na publikovatelnou úroveň a opětovně poslat pedagogovi. Teprve potom bude možno závěrečnou zkoušku uzavřít. Předlohy a vzory písemné prezentace budou dostupné na školním webu jako studijní materiál. Pedagog zodpovědný za bod a): A. Hundhausen, email: 5692@post.jamu.cz
  • Pedagog zodpovědný za bod b): K. Pala, email: pala@jamu.cz nebo 5638@post.jamu.cz
Metody hodnocení
Zkouška – na základě splnění výše uvedených úkolů.
pedagog zodpovědný za bod a): A. Hundhausen, email: hundhausen@jamu.cz nebo 5692@post.jamu.cz pedagog zodpovědný za bod b): K. Pala, email: pala@jamu.cz nebo 5638@post.jamu.cz
Předmět je zařazen také v obdobích léto 2020, léto 2021, léto 2023, léto 2024.