DPHLX08B Cizí jazyk – Angličtina II

Divadelní fakulta
léto 2020
Rozsah
0/0/10. 5 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
Adrian Hundhausen (přednášející)
Mgr. Karel Pala (přednášející)
Garance
prof. PhDr. Václav Cejpek
Ateliér doktorských studií – Děkanát – Divadelní fakulta – Janáčkova akademie múzických umění
Dodavatelské pracoviště: Ateliér doktorských studií – Děkanát – Divadelní fakulta – Janáčkova akademie múzických umění
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Student je schopen komunikovat v angličtině řečí i písmem minimálně od úrovně B1+ i v akademickém prostředí. Má dostatečnou slovní zásobu zejména v teoretické a umělecké oblasti, na kterou je zaměřen jeho výzkum. Umí si připravit odborný text (tvůrčí záměr, synopsi, konferenční příspěvek) v anglickém jazyce, je schopen jej prezentovat před akademickou obcí a diskutovat o něm. Za tímto účelem by měl dosáhnout úrovně minimálně B2+ do konce 4. semestru. Zkouška se skládá z ústní a písemné části: ústní částí je patnáctiminutová prezentace doktorského projektu pro studenty bakalářského studia včetně diskuse, písemnou částí se rozumí písemná verze této prezentace na minimální publikovatelné úrovni, doplněná glosářem s 30 až 50 výrazně specifickými odbornými termíny.
Výstupy z učení
Pokročilejší akademické psaní a akademická ústní komunikace.
Osnova
  • Závěrečná zkouška: Ústní a písemná prezentace PhD projektu, doložená glosářem 30 až 50 odborných termínů, které nejsou obvykle dohledatelné ve slovníku obecného jazyka.
  • Cílem zkoušky je imitace reálné konferenční prezentace včetně vytvoření písemné verze této prezentace, publikovatelné v odborném tisku (zvládnutí tzv. „konferenčního trenažéru“).
  • a)V návaznosti na kurz prezentačních dovedností oznámí nejprve student na začátku 4. (letního) semestru pedagogovi (A. Hundhausen), kdy se dostaví k ústní prezentaci svého PhD projektu. Ta má délku 15 minut a musí se uskutečnit v období výuky, protože proběhne v regulérní výuce anglického jazyka pro studenty bakalářského studijního programu a za jejich zapojení do následné diskuse. Ústní prezentace vlastního PhD projektu může být totožná s příspěvkem na mezinárodní konferenci doktorských studií divadelních škol. Zpětná vazba bude studentovi poskytnuta v rámci diskuse po odprezentování projektu. Bude-li to považovat pedagog za nutné, dohodne se se studentem na následné konzultaci rozebírající a uzavírající ústní zkoušku. V případě nesplnění nároků kladených na ústní prezentaci je studentovi umožněno zkoušku opakovat (viz čl. 94 Studijního a zkušebního řádu*).
  • b)Písemnou verzi prezentace v rozsahu minimálně 5 normostran zašle student pedagogovi (K. Pala) elektronicky během letního semestru. Může tak učinit ve výukovém období nebo během první části letního zkouškového období příslušného akademického roku. Součástí příspěvku je i jeho anotace v rozsahu maximálně 10 řádků. Písemná verze vlastního PhD projektu může být totožná s příspěvkem na mezinárodní konferenci doktorských studií divadelních škol. K prezentaci bude přiložen glosář 30-50 odborných termínů (specifických klíčových slov či slovních spojení v angličtině a češtině, která jsou nebo budou obsažena v disertační práci). Stručná definice v češtině u velmi specializovaných termínů je vítaná (není však nutností). Pedagog elektronicky potvrdí studentovi přijetí prezentace a oznámí mu hodnocení. Nebude-li písemná verze na minimální publikovatelné úrovni (cca B2 SERR), bude student povinen dostavit se na ústní konzultaci, poté text opravit na publikovatelnou úroveň a opětovně poslat pedagogovi. Teprve potom bude možno závěrečnou zkoušku uzavřít. Předlohy a vzory písemné prezentace budou dostupné na školním webu jako studijní materiál a budou též zmíněny a okomentovány během workshopu prezentačních dovedností v předcházejícím semestru.
  • Pedagog zodpovědný za bod a): A. Hundhausen, email: 5692@post.jamu.cz
  • Pedagog zodpovědný za bod b): K. Pala, email: pala@jamu.cz nebo 5638@post.jamu.cz
Předmět je zařazen také v obdobích léto 2021, léto 2022, léto 2023, léto 2024.