DDVL204 Divadlo ve výchově

Divadelní fakulta
léto 2021
Rozsah
0/4/1. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučující
MgA. Jonáš Konývka (přednášející)
MgA. Radka Macková (přednášející)
Garance
prof. PhDr. Silva Macková
Ateliér divadlo a výchova - Děkanát - Divadelní fakulta - Janáčkova akademie múzických umění v Brně
Dodavatelské pracoviště: Ateliér divadlo a výchova - Děkanát - Divadelní fakulta - Janáčkova akademie múzických umění v Brně
Rozvrh
St 12:00–12:45 4, St 12:45–13:30 4, St 14:30–15:15 4, St 15:15–16:00 4
Předpoklady
Nutné ve stejném akademickém roce absolvovat též předmět DDVZ204 Divadlo ve výchově.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu je seznámit studenty s hraničními formami divadla a divadla ve výchově, vybranými projekty divadla ve výchově, divadla v sociální akci, dále projekty s důrazem na práci s divákem. Předmět tak má nabídnout rozšíření hranic na pomezí divadla a výchovy s jinými obory. Druhá část semestru má za cíl vytvořit a zrealizovat v malých skupinách krátké projekty autoteatra.
Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětu schopen:
- nahlížet na možnosti oboru DaV v souvislostech s dalšími obory
- pojmenovat hraniční formy divadla LARP a autoteatro
- otevřít se dalšímu přemýšlení o hranicích oboru DaV a hranice neustále skrze výzkum periferií posouvat
- vytvořit projekt autoteatra
- kriticky nahlížet na snahy a projekty institucí pracujících inovativně a vědomě s divákem
Osnova
 • - Projekt Drž rytmus!
 • - Divadlo v sociální akci
 • - Autorská produkce ČT:D
 • - Projekty práce s publikem
 • - LARP
 • - Autoteatro
 • - Tvorba několika krátkých projektů autoteatra
Literatura
 • JACKSON, T. Learning through theatre. 1. vyd. London: Routledge, 1993. ISBN 0-415-08609-4. info
 • LANDY, R. J. Handbook of Educational Drama and Theatre. Westport, CT, Greenwood Press, 1982. ISBN 0-919-22947-3 LOC PN3171.L28. info
 • IZZO, G. The art of play: the new genre of interactive theatre. 1. vyd. Portsmouth: Heinemann, 1997. info
 • KERSHAW, B. The radical in performance: between Brecht and Baudrillard. 1. vyd 1999. London: Routlegde. ISBN 0-415-18667-6. info
 • dokumentace projektů divadla ve výchově Ateliéru DaV. info
 • články v českých i zahraničních periodikách z oblasti DvV. info
Výukové metody
* Pravidelná výuka
Počet hodin kontaktní výuky týdně: 4
Počet hodin samostatné práce studenta týdně: 1
Formy výuky: přednáška, seminář, cvičení, projekt
Metody výuky: přednáška, diskuzní metody, metody vytváření dovedností, samostatná práce studentů
Metody hodnocení
Zápočet je udělen na základě:
- docházky (maximálně 2 absence)
- aktivní účasti v hodinách
- realizace projektu autoteatra
Předmět je zařazen také v obdobích léto 2015, léto 2016, léto 2017, léto 2018, léto 2019, léto 2020.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.jamu.cz/predmet/difa/leto2021/DDVL204