DRTL406 Audiovizuální projekt III

Divadelní fakulta
léto 2020
Rozsah
0/4/2. 3 kr. Ukončení: kz.
Vyučující
prof. Mgr. Jan Gogola (přednášející)
doc. MgA. Marek Hlavica, Ph.D. (přednášející)
prof. MgA. Hana Slavíková, Ph.D. (přednášející)
Garance
prof. Mgr. Jan Gogola
Ateliér rozhlasové a televizní dramaturgie a scénaristiky – Děkanát – Divadelní fakulta – Janáčkova akademie múzických umění
Dodavatelské pracoviště: Ateliér rozhlasové a televizní dramaturgie a scénaristiky – Děkanát – Divadelní fakulta – Janáčkova akademie múzických umění
Rozvrh
Út 11:00–14:00 413
Předpoklady
Autorská důslednost, schopnost analýzy a reflexe, schopnost komunikace a vůle k týmové práci. Základní dovednosti v oblasti práce s audiovizuální záznamovou a postprodukční technologií.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Vznik kvalitního hraného audiovizuální díla, se stopáží 15 min. Student je scenáristou i režisérem svého filmu. Zároveň je dramaturgem díla některého ze svých kolegů. Získá tak paralelní tvůrčí scenáristickou, režijní a dramaturgickou zkušenost.
Výstupy z učení
Student je schopen spolu s realizačním týmem vytvořit kvalitní krátký hraný film. Aplikuje své scenáristické znalosti a režijní vize v rámci konkrétní tvůrčí spolupráce na realizaci scénáře i při postprodukci. Student zároveň dokáže vytvořit a aplikovat nosnou dramaturgickou koncepci, jejíž funkčnost ověří při realizaci, postprodukci a prezentaci díla. Studenti jsou schopni vytvořit scenáristické a dramaturgické reflexe své zkušenosti, analyzovat proces tvorby.
Osnova
  • 1. konzultace finální verze scénáře 2. realizační koncepce 3. natáčecí plán 4. realizace 5. postprodukce 6. projekce 7. tvůrčí reflexe 8. dramaturgické zhodnocení
Literatura
  • Bláha, I.: Zvuková dramaturgie audiovizuálního díla, AMU, Praha, 2006. info
  • Carriére, J. C. Vyprávět příběh. Praha: Národní filmový archív, 1995. info
  • J. Valušiak: Základy střihové skladby, skripta FAMU. info
  • Jan Kučera: Střihová skladba ve filmu a televizi. info
  • Josef Valušiak: Střihovou skladbou k n-té dimenzi. info
  • ARONSONOVÁ, Linda. Scénář pro 21. století. Praha: AMU, 2014. info
  • REA, Peter W. a David K. IRVING. Producting and directing the short film and video. 4th ed. USA: Focal Press. 424 s. ISBN 978-0-240-81174-1. 2010. info
Výukové metody
Forma výuky:
Projekt
Diskuze, samostatná práce studentů, vypracování dramaturgických posudků, autorská reflexe, kritické myšlení,interpretace, práce s textem. Projektová výuka, praktická realizace scénáře. Individuální konzultace s vedoucím projektu, skupinová a kooperativní výuka, práce s obrazem, s video záznamem.

Metody hodnocení
LS klasifikovaný zápočet na základě realizovaného scénáře (DVD, písemné reflexe vlastní práce a písemných dramaturgických posudků všech vzniklých krátkých filmů.
Předmět je zařazen také v obdobích léto 2015, léto 2016, léto 2018, léto 2019, léto 2022, léto 2023, léto 2024.