DRTL406 Audiovizuální projekt III

Divadelní fakulta
léto 2015
Rozsah
0/4/2. 3 kr. Ukončení: kz.
Vyučující
prof. Mgr. Jan Gogola (přednášející)
doc. MgA. Marek Hlavica, Ph.D. (přednášející)
doc. MgA. Hana Slavíková, Ph.D. (přednášející)
Garance
prof. Mgr. Jan Gogola
Ateliér rozhlasové a televizní dramaturgie a scénaristiky - Děkanát - Divadelní fakulta - Janáčkova akademie múzických umění v Brně
Dodavatelské pracoviště: Ateliér rozhlasové a televizní dramaturgie a scénaristiky - Děkanát - Divadelní fakulta - Janáčkova akademie múzických umění v Brně
Předpoklady
EVER ( DRTZ406 Audiovizuální projekt III )
Autorská důslednost, schopnost analýzy a reflexe, schopnost komunikace a vůle k týmové práci. Základní dovednosti v oblasti práce s audiovizuální záznamovou a postprodukční technologií.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Jiné omezení: Pro úspěšný zápis předmětu si zaregistrujte též odpovídající předmět v zimním semestru (podle předpokladu "EVER")
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Vznik kvalitního hraného audiovizuální díla, se stopáží 15 min. Student je scenáristou i režisérem svého filmu. Zároveň je dramaturgem díla některého ze svých kolegů. Získá tak paralelní tvůrčí scenáristickou, režijní a dramaturgickou zkušenost.
Osnova
  • 1. konzultace finální verze scénáře 2. realizační koncepce 3. natáčecí plán 4. realizace 5. postprodukce 6. projekce 7. tvůrčí reflexe 8. dramaturgické zhodnocení
Literatura
  • Carriére, J. C. Vyprávět příběh. Praha: Národní filmový archív, 1995. info
  • Jan Kučera: Střihová skladba ve filmu a televizi. info
Výukové metody
Forma výuky:
Projekt
Diskuze, samostatná práce studentů, vypracování dramaturgických posudků, autorská reflexe, kritické myšlení,interpretace, práce s textem. Projektová výuka, praktická realizace scénáře. Individuální konzultace s vedoucím projektu, skupinová a kooperativní výuka, práce s obrazem, s video záznamem.

Metody hodnocení
LS klasifikovaný zápočet na základě realizovaného scénáře (DVD, písemné reflexe vlastní práce a písemných dramaturgických posudků všech vzniklých krátkých filmů.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je zařazen také v obdobích léto 2016, léto 2018, léto 2019, léto 2020, léto 2022.