DSCL311 Výtv. umění moderny a postmoderny

Divadelní fakulta
léto 2019
Rozsah
2/0/2. 2 kr. Ukončení: kz.
Vyučující
Mgr. MgA. Ondřej Navrátil (přednášející)
Garance
doc. MgA. Marie Jirásková, Ph.D.
Ateliér scénografie - Děkanát - Divadelní fakulta - Janáčkova akademie múzických umění v Brně
Dodavatelské pracoviště: Ateliér scénografie - Děkanát - Divadelní fakulta - Janáčkova akademie múzických umění v Brně
Rozvrh
každý sudý čtvrtek 12:00–15:00 UCEBNY
Předpoklady
EVER ( DSCZ311 Výtv. umění moderny a postmoderny )
Základní orientace v dějinách umění.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Jiné omezení: Pro úspěšný zápis předmětu si zaregistrujte též odpovídající předmět v zimním semestru (podle předpokladu "EVER")
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu je seznámení studentů s uměním moderny a postmoderny. Student rozumí základním vývojovým tendencím umění od impresionismu dále k současnosti a je schopen je vysvětlit, časově zařadit, uvést základní představitele a rozpoznat a interpretovat z hlediska formy i obsahu jejich hlavní díla.
Osnova
  • Pojmy moderní, moderna, postmoderna.Základní obrysy, kulturní zakotvení umění 19. a 20. stol. impresionismus, postimpresionismus, secese fauvismus, expresionismus, kubismus, počátky abstraktního umění, futurismus dada, surrealismus, funkcionalismus abstraktní expresionismus, informel pop art, nový realismus, neodada minimalismus, akční umění, land art, koncept neoexpresionismus, pojmy současného umění (site specific, public art, umění spolupráce, archivní obrat...)
Literatura
  • Bois - Buchloh - Foster - Krausová, Umění po roce 1900, Slovart Praha 2007. info
  • RUHRBERG a SCHNECKENBURGER, Umění 20. století, Bratislava : Slovart, 2004, 842 s. info
  • GOMBRICH, Ernst, Hans (1970). The Story of Art. vyd. London: Phaidon Publishers Inc., 1970. 485 s. ISBN 0-7148-1333-8. info
  • GRAFFOVÁ, Jackie; OLIVEROVÁ Clare; VACKOVÁ-HUBATOVÁ, Lada. Svět umění XX. století: od postmodernismu po digital art. 1. vyd. Praha: ALBATROS, 2003. 280 s. ISBN 80-00-01179-4. info
  • Dempseyová, Amy: Umělecké styly, školy a směry, Encyklopedický průvodce moderním uměním, Slovart 2002. info
  • MORLEY, Simon; WILLIAM, Gilda, (2001). The 20th Century Art Book. 1. vyd. New York: Phaidon Inc., 2001. 514 s. ISBN 0-7148-3850-0. info
Výukové metody
Přednáška, seminář přednáška, diskuzní metody, samostatná práce studentů,práce s obrazem a textem, exkurze
Metody hodnocení
Klasifikovaný zápočet na základě písemné práce/referátu
Předmět je zařazen také v obdobích léto 2015, léto 2016, léto 2017, léto 2018, léto 2020, léto 2021, léto 2022.