DSCL311 Výtvarné umění moderny a postmoderny

Divadelní fakulta
léto 2021
Rozsah
2/0/2. 2 kr. Ukončení: kz.
Vyučující
Mgr. MgA. Ondřej Navrátil (přednášející)
Garance
doc. MgA. Marie Jirásková, Ph.D.
Ateliér scénografie - Děkanát - Divadelní fakulta - Janáčkova akademie múzických umění v Brně
Dodavatelské pracoviště: Ateliér scénografie - Děkanát - Divadelní fakulta - Janáčkova akademie múzických umění v Brně
Rozvrh
každou lichou středu 12:45–13:30 ucebna_C, každou lichou středu 14:30–15:15 ucebna_C, každou lichou středu 15:15–16:00 ucebna_C
Předpoklady
Vstupním předpokladem je základní (středoškolská) orientace v dějinách umění 20. a 21. století.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Předmět seznamuje studenty s vybranými tématy umění 20 a 21. století. Nečiní tak formou chronologického shrnujícího přehledu, ale prostřednictvím tematických průřezových sond, které jsou voleny také s ohledem na aktuální otázky, výstavy, dění či potřeby a zájmy studentů. Výuka navazuje na dosavadní znalosti studentů a dále je rozšiřuje a aktualizuje. Cílem je prohloubení pochopení současného a nedávného umění a aktivizace zájmu o ně.
Výstupy z učení
Student získá znalosti o vybraných tendencích v umění moderny a postmoderny, současných tématech a otázkách, uměleckém dění a výstavním provozu. Student je schopen vést o této problematice diskuzi, interpretovat vybraná umělecká díla, vysvětlit jejich umělecké a společenské pozadí.
Osnova
 • 1. „Primitivismus“, postkolonialismus I. 2. „Primitivismus“, postkolonialismus II. 3. Participativní umění 4. Historiografický obrat a archivní impulz 5. Novomediální umění, post-internet 6. Fotografie jako umění I. 7. Fotografie jako umění II. 8. Klasická média v současném umění I. 9. Klasická média v současném umění II. 10. Centrum a periferie, umění v globálním světě 11. Vizuální kultura, „vysoké a nízké“ 12. Architektura, prostor a umění
Literatura
 • Bois - Buchloh - Foster - Krausová, Umění po roce 1900, Slovart Praha 2007. info
 • RUHRBERG a SCHNECKENBURGER, Umění 20. století, Bratislava : Slovart, 2004, 842 s. info
 • GOMBRICH, Ernst, Hans (1970). The Story of Art. vyd. London: Phaidon Publishers Inc., 1970. 485 s. ISBN 0-7148-1333-8. info
 • GRAFFOVÁ, Jackie; OLIVEROVÁ Clare; VACKOVÁ-HUBATOVÁ, Lada. Svět umění XX. století: od postmodernismu po digital art. 1. vyd. Praha: ALBATROS, 2003. 280 s. ISBN 80-00-01179-4. info
 • Dempseyová, Amy: Umělecké styly, školy a směry, Encyklopedický průvodce moderním uměním, Slovart 2002. info
 • MORLEY, Simon; WILLIAM, Gilda, (2001). The 20th Century Art Book. 1. vyd. New York: Phaidon Inc., 2001. 514 s. ISBN 0-7148-3850-0. info
 • Dějiny českého výtvarného umění 1958- 2000 VI (2 svazky), Akademia, Praha 2007. info
 • Foster, H., Ferguson, B. W., Mairne: Umění po roce 1900, Slovart 2007. info
 • RUHRBERG a SCHNECKENBURGER, Umění 20. století, Bratislava : Slovart, 2004, 842 s. info
 • ZÁLEŠÁK, Jan. Minulá budoucnost. Praha: tranzit.cz, 2013. info
 • České umění 1980-2010. Praha: Vědecko-výzkumné pracoviště AVU, 2011. info
 • ZÁLEŠÁK, Jan. Umění spolupráce. Praha: AVU, 2011. info
Výukové metody
Přednáška, diskuzní metody, exkurze, prezentace ve výuce, esej, Interpretace vybrané výstavy/díla v galerii
Metody hodnocení
Podmínkou hodnocení je odevzdání a prezentace eseje, interpretace vybrané výstavy
Předmět je zařazen také v obdobích léto 2015, léto 2016, léto 2017, léto 2018, léto 2019, léto 2020, léto 2022.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.jamu.cz/predmet/difa/leto2021/DSCL311