DRTL503 Magisterská diplomová práce

Divadelní fakulta
léto 2017
Rozsah
0/0/32. 16 kr. Ukončení: z.
Vyučující
PhDr. Pavel Aujezdský (přednášející)
prof. PhDr. Alena Blažejovská (přednášející)
prof. Mgr. Jan Gogola (přednášející)
doc. MgA. Marek Hlavica, Ph.D. (přednášející)
Mgr. MgA. Eva Schulzová, Ph.D. (přednášející)
prof. MgA. Hana Slavíková, Ph.D. (přednášející)
Garance
prof. Mgr. Jan Gogola
Ateliér rozhlasové a televizní dramaturgie a scénaristiky - Děkanát - Divadelní fakulta - Janáčkova akademie múzických umění
Dodavatelské pracoviště: Ateliér rozhlasové a televizní dramaturgie a scénaristiky - Děkanát - Divadelní fakulta - Janáčkova akademie múzických umění
Předpoklady
EVER ( DRTZ503 Magisterská diplomová práce )
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Jiné omezení: Pro úspěšný zápis předmětu si zaregistrujte též odpovídající předmět v zimním semestru (podle předpokladu "EVER")
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Vznik kvalitní teoretické diplomové práce, v níž student prokáže schopnost důsledně a originálně myslet, formulovat svůj názor, stejně jako obratnost v práci s odbornou literaturou.
Osnova
  • Rozvíjení textu diplomové práce dle dohodnutého časového harmonogramu Finální verze diplomové práce
Literatura
  • ECO, U. Jak napsat diplomovou práci. Olomouc: Votobia, 1997. 271 s. ISBN 8071981737. info
  • Umberto Eco, Meze interpretace, Karolinum, Praha 2004. info
  • Adekvátní literatura dle zvoleného tématu diplomové práce
Výukové metody
samostatná práce studenta, práce s textem
Metody hodnocení
zápočet na základě odevzdání kvalitní finální verze diplomové práce
Předmět je zařazen také v obdobích léto 2016, léto 2019, léto 2020, léto 2021, léto 2022, léto 2023, léto 2024.