DRTL503 Magisterská diplomová práce

Divadelní fakulta
léto 2020
Rozsah
0/0/32. 16 kr. Ukončení: z.
Vyučující
prof. PhDr. Alena Blažejovská (cvičící)
doc. Mgr. Petr Francán (cvičící)
prof. Mgr. Jan Gogola (cvičící)
MgA. Tomáš Gruna (cvičící)
doc. MgA. Marek Hlavica, Ph.D. (cvičící)
doc. Mgr. Pavel Jirásek, Ph.D. (cvičící)
Mgr. MgA. Eva Schulzová, Ph.D. (cvičící)
prof. MgA. Hana Slavíková, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Aleš Záboj (cvičící)
Garance
prof. Mgr. Jan Gogola
Ateliér rozhlasové a televizní dramaturgie a scénaristiky – Děkanát – Divadelní fakulta – Janáčkova akademie múzických umění
Dodavatelské pracoviště: Ateliér rozhlasové a televizní dramaturgie a scénaristiky – Děkanát – Divadelní fakulta – Janáčkova akademie múzických umění
Předpoklady
orientace v oblasti audiovizuální, rozhlasové, divadelní tvorby analytické schopnosti
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Vznik kvalitní teoretické diplomové práce, v níž student prokáže schopnost kritického myšlení a důsledné formulace originálních názorů a postojů, stejně jako obratnost v práci s odbornou literaturou a dalšími adekvátními zdroji svého bádání.
Výstupy z učení
Student je schopen vytvořit promyšlený, přesně formulovaný teoretický text. Dokáže úspěšně aplikovat své analytické schopnosti a znalosti z oblasti audiovizuální,rozhlasové/audiální dramatické a dokumentární tvorby, stejně jako své jako své autorské názory a postoje. Dokáže vytvořit originálně koncipovanou práci, která může být podstatným příspěvkem k odborné reflexi umělecké tvorby.
Osnova
 • Rozvíjení segmentů diplomové práce dle dohodnutého časového harmonogramu a metodologie Aplikace připomínek Formální a obsahová finalizace textu
Literatura
 • Bolter, Jay David - Grusin, Richard. Remediation :understanding new media. 1st MIT Press pbk. ed. Cambridge, Mass.: MIT Press, 2000. xi, 295 s. info
 • ECO, U. Jak napsat diplomovou práci. Olomouc: Votobia, 1997. 271 s. ISBN 8071981737. info
 • Eco, U.: Teorie sémiotiky, Argo, Praha, 2009. info
 • ECO Umberto. Skeptikové a utěšitelé. Praha 1995. info
 • Gauthier, Guy: Dokumentární film, jiná kinematografie. info
 • Hansen, Mark, B.N.: New Philosophy for New Media, MIT Press, 2004. info
 • Kristin Thompsonová , David Bordwell : Dějiny filmu. info
 • Lev Manovich: The language of New Media. info
 • LISTER, Martin et al.(2003): New Media: a critical introduction. London and New York, Routledge. info
 • Umberto Eco, Meze interpretace, Karolinum, Praha 2004. info
 • Umberto Eco, Meze interpretace, Karolinum, Praha 2004. info
 • Adekvátní literatura dle zvoleného tématu diplomové práce
 • PŁAŻEWSKI, Jerzy. Dějiny filmu: 1895-2005. Vyd. 1. Praha: Academia, 2009. 901 s. ISBN 978-80-200-1689-8. info
Výukové metody
samostatná práce studenta, práce s textem
Metody hodnocení
zápočet na základě odevzdání kvalitní finální verze diplomové práce
Předmět je zařazen také v obdobích léto 2016, léto 2017, léto 2019, léto 2021, léto 2022, léto 2023, léto 2024.