DRTL501 Magisterský projekt

Divadelní fakulta
léto 2017
Rozsah
0/0/30. 10 kr. Ukončení: z.
Vyučující
prof. PhDr. Alena Blažejovská (přednášející)
prof. Mgr. Jan Gogola (přednášející)
doc. MgA. Marek Hlavica, Ph.D. (přednášející)
Mgr. MgA. Eva Schulzová, Ph.D. (přednášející)
prof. MgA. Hana Slavíková, Ph.D. (přednášející)
Garance
prof. Mgr. Jan Gogola
Ateliér rozhlasové a televizní dramaturgie a scénaristiky - Děkanát - Divadelní fakulta - Janáčkova akademie múzických umění
Dodavatelské pracoviště: Ateliér rozhlasové a televizní dramaturgie a scénaristiky - Děkanát - Divadelní fakulta - Janáčkova akademie múzických umění
Předpoklady
EVER ( DRTZ501 Magisterský projekt )
autorské, scenáristické tvůrčí schopnosti
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Jiné omezení: Pro úspěšný zápis předmětu si zaregistrujte též odpovídající předmět v zimním semestru (podle předpokladu "EVER")
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu je vznik kvalitního absolventského tvůrčího projektu, v němž student prokáže své originální autorské schopnosti a dovednosti
Osnova
  • Scénář Rozvíjení scénáře na základě dramaturgických připomínek ev. Rozvíjení konceptu realizace Realizace (např. v případě dokumentární tvorby) Finální verze projektu
Literatura
  • Carriére, J. C. Vyprávět příběh. Praha: Národní filmový archív, 1995. info
  • Černý V. Tvorba a osobnost, Odeon, Praha 1992. info
  • Adekvátní literatura dle tématu projektu
Výukové metody
samostatná práce studenta, diskusní metody
Metody hodnocení
zápočet na základě kvalitní finální verze projektu
Předmět je zařazen také v obdobích léto 2016, léto 2019, léto 2020, léto 2021, léto 2022, léto 2023, léto 2024.