DRTL501 Master project

Faculty of Theatre
Summer 2017
Extent and Intensity
0/0/30. 10 credit(s). Type of Completion: z (credit).
Teacher(s)
prof. PhDr. Alena Blažejovská (lecturer)
prof. Mgr. Jan Gogola (lecturer)
doc. MgA. Marek Hlavica, Ph.D. (lecturer)
Mgr. MgA. Eva Schulzová, Ph.D. (lecturer)
doc. MgA. Hana Slavíková, Ph.D. (lecturer)
Guaranteed by
prof. Mgr. Jan Gogola
Ateliér rozhlasové a televizní dramaturgie a scénaristiky - Děkanát - Faculty of Theatre - Janáček Academy of Music and Performing Arts in Brno
Supplier department: Ateliér rozhlasové a televizní dramaturgie a scénaristiky - Děkanát - Faculty of Theatre - Janáček Academy of Music and Performing Arts in Brno
Prerequisites (in Czech)
EVER ( DRTZ501 Master project )
autorské, scenáristické tvůrčí schopnosti
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
Course objectives (in Czech)
Cílem předmětu je vznik kvalitního absolventského tvůrčího projektu, v němž student prokáže své originální autorské schopnosti a dovednosti
Syllabus (in Czech)
  • Scénář Rozvíjení scénáře na základě dramaturgických připomínek ev. Rozvíjení konceptu realizace Realizace (např. v případě dokumentární tvorby) Finální verze projektu
Literature
  • Carriére, J. C. Vyprávět příběh. Praha: Národní filmový archív, 1995. info
  • Černý V. Tvorba a osobnost, Odeon, Praha 1992. info
  • Adekvátní literatura dle tématu projektu
Teaching methods (in Czech)
samostatná práce studenta, diskusní metody
Assessment methods (in Czech)
zápočet na základě kvalitní finální verze projektu
Language of instruction
Czech
Further comments (probably available only in Czech)
Information on course enrolment limitations: Pro úspěšný zápis předmětu si zaregistrujte též odpovídající předmět v zimním semestru (podle předpokladu "EVER")
The course is also listed under the following terms Summer 2016, Summer 2019, Summer 2020, Summer 2021, Summer 2022.
  • Enrolment Statistics (Summer 2017, recent)
  • Permalink: https://is.jamu.cz/course/difa/summer2017/DRTL501