DDVL214 Seminář k praxi II

Divadelní fakulta
léto 2016
Rozsah
0/2/0. 1 kr. Ukončení: z.
Vyučující
MgA. Jonáš Konývka (přednášející)
Garance
prof. PhDr. Silva Macková
Ateliér divadlo a výchova - Děkanát - Divadelní fakulta - Janáčkova akademie múzických umění v Brně
Dodavatelské pracoviště: Ateliér divadlo a výchova - Děkanát - Divadelní fakulta - Janáčkova akademie múzických umění v Brně
Rozvrh
St 14:30–16:00 4, kromě Út 12. 4. až So 16. 4.
Předpoklady
EVER ( DDVZ214 Seminář k praxi II )
Nutné souběžně navštěvovat předmět: DDVL216 Praxe II.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Jiné omezení: Pro úspěšný zápis předmětu si zaregistrujte též odpovídající předmět v letním semestru (podle předpokladu "EVER")
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu je nabídnout studentům oborovou praxi jakožto přípravu pro budoucí povolání. Cílem předmětů Společná praxe II a Seminář k praxi II je nabídnout studentům možnost vyzkoušet si pod supervizí vyučování předmětu Dramatická výchova v druhé třídě prvního stupně základní školy. Předmět praxe je určený pro přímou praktickou výuku žáků, předmět semináře je určen k diskusi nad otázkami a problémy, jež se při praxi objevily.

Deskriptory:
- student si vyzkouší výuku DV na I. stupni ZŠ;
- absolvent předmětů zná specifika práce s touto věkovou skupinou;
- na základě příprav si student vyzkouší promítnutí připravených dlouhodobých, střednědobých a krátkodobých cílů do praktické výuky;
- student získá reflexi ke své pedagogické činnosti, ví, jaké má lektorské přednosti a nedostatky, ví, jak se zlepšit;
- absolvent zná základní specifika pravidelné práce se skupinou;
- absolvent si osvojil základní lektorské dovednosti.
Osnova
 • Předmět probíhá v menších skupinách, jež mají rozděleny domluvené třídy žáků druhých tříd prvního stupně základní školy. Osnova předmětu je velmi jednoduchá:
 • seznámení se s prostorem a skupinou;
 • stanovení dlouhodobého cíle a plánu výuky na ZS i LS;
 • realizace osmi setkání se skupinou v ZS;
 • reflexe praxe ZS;
 • realizace osmi setkání se stejnou skupinou v LS;
 • poslední setkání si skupiny vzájemně ukáží výstupy/ukázky;
 • reflexe praxe LS.
Literatura
  doporučená literatura
 • BAKALÁŘ, E. Psychohry. Moderní společenské hry s psychologickou tematikou. Praha: Mladá fronta, 1989. 292 s. ISBN 80-204-0079-6. info
 • BUDÍNSKÁ, H. Hry pro šest smyslů. Praha: Gamma 1991. 128 s. ISBN neuvedeno. info
 • DELONGOVÁ, J.; MACKOVÁ, S.; SVOZILOVÁ, D. Vezměte do ruky knihu. Brno: KKS, 1998. 92 s. ISBN neuvedeno. info
 • MACKOVÁ, S. Dramatická výchova. Brno: JAMU, 2004. 216 s. ISBN 80-85429-93-4. info
 • MACHKOVÁ, E. Jak se učí dramatická výchova. Didaktika dramatické výchovy. Praha: AMU, 2004. 224 s. ISBN 80-7331-021-X. info
 • MAŠATOVÁ, M. Cesty k metafoře. Náměty a úvahy o možnostech rozvíjení metaforického myšlení a sdělování v tvořivé dramatice. 2. vyd. Praha: AMU, 2004. 50 s. ISBN 80-7331-922-5. info
 • MLEJNEK, J. Dětská tvořivá hra. 2. vyd. Praha: AMU, 2004. 150 s. ISBN 80-7068-163-2. info
 • PAVELKOVÁ, S. Dramatická výchova. 2. vyd. Plzeň: Krajské kulturní středisko, 1989. 52 s. info
 • REITMAYEROVÁ, E. a V. BROUMOVÁ. Cílená zpětná vazba. Metody pro vedoucí skupin a učitele. Praha: Portál, 2007. 176 s. ISBN 978-80-7367-317-8. info
 • VÁGNEROVÁ, M. Vývojová psychologie I.: Dětství a dospívání. Praha: Nakladatelství Karolinum, 2005. 467 s. ISBN 80-246-0956-8. info
 • VALENTA, J. Metody a techniky dramatické výchovy. Praha: Strom, 1997. 272 s. ISBN 80-901954-1-5. info
 • VALENTA, J. Učíme (se) komunikovat. Metodika komunikace v rámci osobnostní a sociální výchovy. Kladno: AISIS o. s., 2005. ISBN 80-239-4514-9. info
 • VALIŠOVÁ, A. Komunikace a vzájemné porozumění. Hry pro dospívající. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, 2005. 138 s. ISBN 80-247-0842-6. info
 • WAY, B. Rozvoj osobnosti dramatickou improvizací. Praha: ISV, 1996. 219 s. ISBN 80-85866-16-1. info
Výukové metody
Forma výuky: praxe, seminář.
Metody výuky: diskuzní metody, heuristické metody.

Pravidelná výuka semináře (2hod), praxe (8x2hod).
Metody hodnocení
ZS: zápočet na základě docházky a sepsané reflexe.
LS: zápočet na základě docházky, výstupu se skupinou a sepsané reflexe.
Předmět je zařazen také v obdobích léto 2015, léto 2017, léto 2018, léto 2019, léto 2020, léto 2021.