DDVL214 Účast na festivalu Sítko

Divadelní fakulta
léto 2015
Rozsah
5 dní. 1 kr. Ukončení: z.
Vyučující
MgA. Jonáš Konývka (přednášející)
Garance
prof. PhDr. Silva Macková
Ateliér divadlo a výchova - Děkanát - Divadelní fakulta - Janáčkova akademie múzických umění v Brně
Dodavatelské pracoviště: Ateliér divadlo a výchova - Děkanát - Divadelní fakulta - Janáčkova akademie múzických umění v Brně
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Absolvent předmětu:
- aktivně spolupracuje s organizačním týmem na zařazení povinných prezentací studentů Ateliéru DaV do programu festivalu Sítko (formulace srozumitelné anotace projektu nebo inscenace; vlastní zajištění technických, prostorových a personálních podmínek prezentace)
- je schopen samostatně ovládat technické vybavení v prezentační místnosti č. 104
- dokáže samostatně nebo v týmu připravit a prezentovat přednášku o realizovaném projektu (divadla fórum, bakalářského projektu, projektu divadla ve výchově, magisterského projektu)
- je schopen zajistit podmínky (technické, prostorové a personální) pro uvedení inscenace (divadla fórum, inscenace podle předlohy, autorské inscenace nebo inscenace se skupinou)
- prezentuje výsledek tvůrčí práce na inscenaci (divadla fórum, inscenace podle předlohy, autorské inscenace nebo inscenace se skupinou)
- aktivně se účastní programu festivalu Sítko, zejména pak povinných prezentací vyššího ročníku
- aktivně se účastní diskusí během festivalu Sítko
Osnova
  • Náplní předmětu je:
  • úplné vyplnění přihlášky povinných prezentací a její včasné odevzdání;
  • konzultace konkrétních podmínek realizace prezentací s organizačním týmem festivalu;
  • příprava povinných prezentací (projektů a inscenací) a zajištění všech technických, prostorových a personálních podmínek;
  • realizace povinných prezentací v rámci festivalu Sítko podle termínu stanoveného v programu;
  • aktivní divácká účast na festivalu Sítko, zejména pak na povinných prezentacích vyššího ročníku.
Literatura
    doporučená literatura
  • NŐLLKE, C. Umění prezentace: jak přesvědčivě, srozumitelně a působivě prezentovat, Praha: Grada Publishing a.s., 2003. info
Výukové metody
Jednorázová výuka (projekt/dílna/kurz) 1 týden
Celkový počet hodin kontaktní výuky včetně konzultací: stanoví vedoucí ročníku
Metody hodnocení
Zápočet na základě docházky
Předmět je zařazen také v obdobích léto 2016, léto 2017, léto 2018, léto 2019, léto 2020, léto 2021.