H60071z Philosophy of Arts II

Faculty of Music
Winter 2014
Extent and Intensity
0/2. 2 credit(s). Type of Completion: z (credit).
Teacher(s)
doc. PhDr. Marek Sedláček, Ph.D. (lecturer)
Guaranteed by
Music Theory Department - Dean’s Office - Faculty of Music - Janáček Academy of Performing Arts
Supplier department: Music Theory Department - Dean’s Office - Faculty of Music - Janáček Academy of Performing Arts
Prerequisites (in Czech)
H60069z Philosophy of Arts I && EVER ( H60071l Philosophy of Arts II )
úspěšně vykonaná zkouška z téhož předmětu v 1. ročníku navazujícího magisterského studia.
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
there are 31 fields of study the course is directly associated with, display
Course objectives (in Czech)
Cílem je pochopení východisek a souvislostí evropského umění v kontextu vývoje filozofie a obecných a společenských dějin.

Syllabus (in Czech)
 • východiska a souvislosti evropského umění v kontextu vývoje filozofie a obecných a společenských dějin

  Prezentace nejtypičtějších příkladů a nejvýznamnějších událostí vývoje evropského umění, zejména těch, jejichž prvky a inspirace se objevují i v dalších údobích. Bude kladem důraz zejména na provázanost historických, společenských a uměleckých forem na základě dobové filozofie a estetiky.
  Osobnosti: J. J. Rousseau, Voltaire, G. E. Lessing, J. G. Herder, E. Kant, F. Nietsche, S. Kierkegaard, K. Marx, J. P. Sartre, L. Wittgenstein, M. Foucault, E. Panofsky ad.
  Pojmy: umění revoluce a biedermayeru, konec monarchisticko feudálního principu jako společenského slohu, hledání modernismu, historismus, romantismus, secese; počátky slohového roztříštění, současná kontradikce apollinského a dionýského v kultuře, kultura a politika, slohové infiltrace.
Literature
 • HANZAL, J. Od baroka k romantismu. Praha 19987. info
 • HAUSER: Filozofie dějin umění. Praha 1975. info
 • PIJOAN,José. Dějiny umění 1. - 8. Praha 1977. 1984. info
 • TAINE, Hyppolite. Studie o dějinách a umění. Praha 1978. info
 • ECO Umberto. Skeptikové a utěšitelé. Praha 1995. info
 • HUBÍK, S.: Postmoderní kultura. Olomouc 1991. info
 • LIESSMANN, Konrad P. Filozofie moderního umění. Olomouc 2000. info
Teaching methods (in Czech)
přednáška
Assessment methods (in Czech)
zimní semestr zápočet, letní semestr zápočet a státní závěrečná zkouška
Language of instruction
Czech
Further comments (probably available only in Czech)
Study Materials
Credit evaluation note: 2 z 5.
Information on course enrolment limitations: Pro úspěšný zápis předmětu si zaregistrujte též odpovídající předmět v letním semestru (podle předpokladu "EVER")
The course is also listed under the following terms Winter 2013, Winter 2015, Winter 2016, Winter 2017, Winter 2018, Winter 2019, Winter 2020, Winter 2021, Winter 2022.
 • Enrolment Statistics (Winter 2014, recent)
 • Permalink: https://is.jamu.cz/course/hf/winter2014/H60071z